På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär en prövning om sökt åtgärd är lämplig för tänkt plats.

Tillståndsgivare

Myndighetsnämnden miljö och bygg i Ludvika kommun prövar skriftliga ansökningar om förhandsbesked.

Tillståndet avser

Förhandsbeskedets syfte är att ge byggherren ett första besked, om åtgärdens lämplighet och placering på aktuell plats, för fortsatt planering av projektet. Ansökan om förhandsbesked rekommenderas för till exempel nybyggnation på mark som är helt obebyggd eller som avses för avstyckning.

Ett positivt förhandsbesked är sen bindande i prövning av bygglov om ansökan inkommit inom två år från dagen för beslutet om förhandsbesked. Beslut om förhandsbesked kan villkoras med krav på till exempel fastighetsbildning, placering och utförande, avloppslösning med mera.   

Så ansöker Ni

Blanketter för ansökan om förhandsbesked finns på samhällsbyggnadsförvaltningen och www.verksamt.selänk till annan webbplats. Behovet av handlingar till ansökan om förhandsbesked kan variera men är generellt ansökningsblankett och situationsplan.

Kontakt och mer information

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
Carlavägen 24
771 82 Ludvika
Telefon  0240-860 00, fax 0240-810 26
E-post samhallsbyggnad@ludvika.se.

Avgift för förhandsbesked

Ludvika kommun tar ut avgift för beslut om förhandsbesked, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och beror på olika parametrar enligt följande princip. Kostnaden för ett förhandsbesked dras av avgiften för bygglov om bygglovansökan inkommer inom två från dagen för beslutet om förhandsbesked.

Avgift = G x n x OF x F (Grundbelopp x Justerings faktor x Objektsfaktor x Åtgärdsfaktor) Exempel på avgift: 35 x 1 x 6 (faktor för bostad 80m2 BYA) x 17 = 3600 SEK

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Bygglovshandläggare
Telefon: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13-16.16
Boka gärna tid för besök

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:05:51