På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Hissar

Ägaren till hissen ska låta oberoende ackrediterat kontrollorgan utföra besiktning innan hissen för första gången tas i bruk (första besiktning).

Kontrollorganet ska utfärda ett intyg över att hissen får tas i bruk samt en besiktningsskylt med lättfattlig information om nästkommande besiktning. Besiktningsskylten ska placeras på en väl synlig plats i direkt anslutning till hissen.

Ägaren till hissen ska återkommande låta oberoende ackrediterat kontrollorgan besiktiga hissen så länge den är i bruk (återkommande besiktning).

Intervallet på den återkommande besiktningen ska framgå av tidigare besiktningsintyg och vara beroende av hissens storlek, användningssätt och placering.

Ägaren till hissen ska se till att det förs journal över tillsyn, skötsel och underhåll.

Reglerna för hissar gäller även för rulltrappa, linbana, lift, motordrivna portar och sopsug/komprimator/skruv.
 
Myndighetsnämnden miljö och bygg är tillsynsmyndighet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 21:59:03