På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Köldmedel

Köldmedier är ämnen som ingår i värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering.

Årsrapportering

Du som äger eller genom avtal är ansvarig för utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer köldmedium, ska varje kalenderår skicka in en årsrapport. Alla aggregat från 5 ton CO2e och uppåt ska räknas med.

Årsrapport och aggregatförteckning med läcksökningsresultat skickar du till Ludvika kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde miljö och bygg senast den 31 mars.

Årsrapporten ska innehålla

 • Ditt företags organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 • Gatuadress och fastighetsbeteckning för stationär utrustning.
 • Den totala mängden köldmedier i utrustningen.
 • Resultatet av de läckagekontroller som gjorts under året.
 • Information om utrustning som har skrotats under året.
 • Namn, certifieringsnummer och kontaktuppgifter till det kylföretag som utfört kontrollerna.
 • Din underskrift eller elektronisk signatur.

Skicka in årsrapporten i god tid med korrekta fullständiga uppgifter så undviker du att debiteras för extra handläggningstid.

Kontrollintervall

Du ska se till att läckagekontroll görs regelbundet:

 • Inom var tolfte månad för utrustning med 5-49 ton CO2e
 • Inom var sjätte månad för aggregat med 50-499 ton CO2e
 • Inom var tredje månad för aggregat med 500 ton CO2 eller mer

Anmäl nyinstallation, skrotning av aggregat och byte av operatör

 • Innan du installerar eller konverterar stationära utrustningar som innehåller 14 ton CO2 köldmedium eller mer, ska du informera oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde miljö och bygg i god tid innan installation så samråd kan ske.
 • Om alla aggregat på anläggningen skrotas ska du underteckna ett skrotningsintyg som skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde miljö och bygg. Om bara enskilda aggregat i en anläggning skrotas redovisas det i årsrapporten för det år då skrotningen ägde rum.
 • Vid byte av ägare/ansvarig verksamhetsutövare för en anmälnings- eller rapporteringspliktig anläggning.

Lämnar du in årsrapporten efter den 31 mars, har fel tidsintervall på läckagekontrollen eller inte informerar oss som är tillsynsmyndighet före installation av utrustning, tar vi beslut om miljösanktionsavgift och debiterar dig extra för handläggningstid.

Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) gäller följande sanktionsavgifter:

 • Att inte ha gjort föreskriven läckagekontroll, 5000 kr
 • Att inte ha upprättat och fört register, 2000 kr
 • Att inte ha informerat tillsynsmyndigheten innan installation, 5000 kr
 • Försent inkommen årsrapport, 1000 kr
 • Att inte ha installerat system för upptäckt av läckage där det krävs, 5000 kr

Läs mer om miljösanktionsavgift på www.kammarkollegiet.selänk till annan webbplats

Lagstiftning

Bestämmelser som reglerar användning av köldmedia är:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser
 • Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Årsrapporterna och övrig dokumentation ska skickas eller mailas till:

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika
E-post: samhallsbyggnad@ludvika.se

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 11:32:22