På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktning och fyllning av marken, om markförhållandena därmed ändras avsevärt. Du kan också behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog. Detta gäller om inget annat är angivet i en detaljplan.
När du söker bygglov behövs ingen separat ansökan om marklov. Markförändringarna ingår i bygglovet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/03 18:28:20