På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Skyltning

Skyltning på vägar och allmän platsmark kräver i de flesta fall tillstånd av kommunen eller Trafikverket.

Vägvisning

Vill du ansöka om vägvisning på kommunala vägar är det till samhällsbyggnadsförvaltningen du vänder dig. Vill du sätta upp en skylt efter väg 50 eller någon annan statlig väg så är det Trafikverket som beslutar.

Reklamskyltar

Det är inte tillåtet att sätta ut en så kallad trottoarpratare utan polismyndighetens tillstånd. Tillstånd ges endast utanför den fastighet där verksamheten pågår. Vill du sätta upp en permanent reklamtavla måste du ansöka om bygglov (se vänsterspalten).

Vägmärken

Vägmärken får inte sättas upp av privatpersoner. Det är bara samhällsbyggnadsnämnden eller Trafikverket som får göra det. I undantagsfall får även ägare av enskilda vägar göra det. Parkeringsplatser får skyltas av parkeringens ägare.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 10:48:27