På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Spelautomater

Ansökningar om spelautomater görs hos Lotteriinspektionen. Informationen nedanför är hämtad från Lotteriinspektionens hemsida.

Spelautomater ger vinst i form av pengar, varor, värdebevis eller annat av ekonomiskt värde.

Varuspelsautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
Ovan nämnda spelautomater regleras i lotterilagen (1994:1000).

Förströelsespelsautomater, det vill säga spelautomater som inte ger vinst eller vinst endast i form av frispel
Ovan nämnda spelautomater regleras i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

Värdeautomatspel - Vegas
Regeringen har givit AB Svenska Spel tillstånd att anordna spel på värdeautomater för allmänheten. Regeringen har vidare uppdragit åt Lotteriinspektionen att för varje spelplats utfärda tillstånd i enlighet med regeringens beslut samt fastställa de ytterligare villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser som kan behövas.

Värdeautomatspel är ett komplement till övrig verksamhet
Av förarbeten till lotterilagen framgår att värdeautomatspelet ska vara ett komplement av förströelsekaraktär till restaurangverksamhet samt till bingoverksamhet. Värdeautomatspelet får inte vara den dominerande verksamheten på spelplatsen.

AB Svenska Spel är den som ansöker om tillstånd och ansvarar för att tillstånd finns. Spel får bedrivas först sedan sådant tillstånd beviljats. Ett tillstånd kan återkallas, helt eller delvis, om förutsättningarna för tillstånd inte längre finns eller har ändrats.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Christina Wikman 0240-863 64

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 00:23:53