På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens krävs för alla åtgärder som privatiserar marken/vattenområdet inom strandskyddat område.

Tillståndsgivare

Myndighetsnämnden miljö och bygg i Ludvika kommun prövar skriftliga ansökningar om strandskyddsdispens.

Tillståndet avser

Strandskyddsdispens krävs för alla privatiserande åtgärder och ger dispens från strandskyddet som vanligtvis råder 100 meter från strandkanten både på land och ut i vattnet vid havet, insjöar och vattendrag.

Strandskyddet förbjuder åtgärder som till exexempel nybyggnad, ändra byggnaders användning väsentligt, grävningsarbeten, anläggningar och anordningar som hindrar allmänheten från att beträda området eller som försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter med mera. Vissa åtgärder kräver andra tillstånd innan anmälningspliktiga åtgärder får påbörjas.

Så ansöker Ni

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens finns på samhällsbyggnadsförvaltningen och på sidan Blanketter & e-tjänster. Behovet av handlingar till ansökan om strandskyddsdispens varierar men är generellt ansökningsblankett, situationsplan och eventuellt fackmannamässiga ritningar i lämplig skala eller bilder.

Kontakt och mer information

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
Carlavägen 24
771 82 Ludvika
Telefon: 0240-860 00
Fax: 0240-810 26
E-post: samhallsbyggnad@ludvika.se

Avgift för strandskyddsdispens

Ludvika kommun tar ut avgift för beslut om strandskyddsdispens enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften är 2 910 kronor oavsett åtgärdens omfattning och art

Tillsyn

Ludvika kommun utövar olika former av tillsyn, till exempel olovligt påbörjade eller utförda åtgärder inom strandskyddat område med mera.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Miljöchef
Göran Eriksson 0240-861 26

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:21:13