På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ventilationskontroll, obligatorisk

Oavsett vilken typ av ventilation man har bör luften i ett vanligt rum bytas helt på två timmar. I kök och badrum bör luftbytet vara ännu större. Rätt ventilation är viktig för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft och koldioxid från utandningsluften.

Mycket smuts sätter sig i ventiler och ventilationskanaler. Se till att rengöra tillluftsventiler i din bostad regelbundet. När du vädrar, gör det snabbt och effektivt. Det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter, längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned. 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Dåligt inomhusklimat har under de senaste åren orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus". Detta är huvudorsaken att riksdagen har lagstiftat om OVK.

  • En och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk m.m.
  • Industribyggnader 
  • Hemliga byggnader inom totalförsvaret

När det gäller en och tvåbostadshus med mekanisk till och frånluftsventilation behöver bara en första OVK besiktning göras när systemet är nytt. 

Alla andra byggnaders ventilationssystem skall funktionskontrolleras av en certifierad person med en intervall enligt följande:

Intervall för funktionskontroll av ventilationssystem

Byggnader

Intervall för återkommande besiktning

Daghem, skolor, vårdlokaler o.d.

2 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Från- och Tilluftsventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Frånluftsventilation

6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Självdragsventilation

9 år

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg registrerar inskickade protokoll. Vi har även befogenheter att förelägga byggnadsägare att låta utföra besiktning om protokoll inte inkommit i rätt tid. 

Vissa personer tror felaktigt att i mitt hus finns inget ventilationssystem, men alla byggnader som är anpassade för människor att vistas i är ursprungligen uppförda med ett anordnat ventilationssystem. Ibland består dock bara systemet av en murad skorsten och naturliga otätheter i ytterväggen. Tyvärr är många av de gamla husen sönderbyggda under 60- och 70 talet där man satt igen ventilationsöppningarna. Därför kan det ofta vara bra att låta utföra en OVK besiktning i syfte att förbättra inomhusklimatet.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2012-01-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 02:59:51