På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fakturahantering

Information till er som skickar fakturor till Ludvika kommun.

För att effektivisera den interna hanteringen av leverantörsfakturor skannar Ludvika kommun (organisationsnummer 212000-2270) och automattolkar leverantörsfakturor.
Fakturorna skannas och automattolkas av ett externt företag. Detta ställer krav på fakturans innehåll.

Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter.

Den från Ludvika kommun som gör en beställning är skyldig att lämna uppgifter till er om fakturaadress och sin referenskod vid inköp eller avrop.

Saknas informationen uppmanar vi er att begära denna.

Fakturorna skickas till: Ludvika kommun
                                          Box 184
                                          771 24 Ludvika

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas.
Observera att sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på vårdfakturor eller dylikt.

 För att automattolkningen ska fungera bra ska följande fält finnas på fakturan:

 - OCR- eller fakturanummer
- Fakturadatum
- Totalt bruttobelopp
- Totalt momsbelopp
- Referenskod
- Plus- eller bankgironummer
- Förfallodatum/betalningsvillkor
- Beställarens namn och arbetsställe

I fältet "Er referens" ska en kod anges. Den som beställer ska upplysa er om den.
Exempel på koden: XX72203, koden ska alltid inleda med XX och därefter 5 siffror.
Finns inte fältet "Er referens" i er fakturautskrift, kan referenskoden anges i anslutning till adressfältet.  

Ocr betalning

För att betalning ska ske som OCR måste det klart och tydligt framgå på fakturan att det är ett OCR- nummer.  

Inga samlingsfakturor

Kommunen vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.  

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering, innan betalning kan ske. Vi kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas. Vid ny eller kompletterad faktura kommer vi att flytta förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår av avtal.  

Orderlösa fakturor

Telefoni och tidningsabonnemang är exempel på fakturor som skickas utan att ha föregåtts av en beställning. Ta kontakt med din kontaktperson på Ludvika kommun så får du uppgifter om vilken referenskod som ska anges på fakturan.  

Elektroniska fakturor

För tillfället kan vi inte ta emot elektroniska fakturor, men anmäl gärna ert intresse.
E-post: ekonomi@ludvika.se

Har du frågor kontakta:
Maria Westerlund tel: 0240-860 88

E-post: ekonomi@ludvika.se

Ludvika kommun
Ekonomienheten

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-11

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 26/03 19:32:32