På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Barnen på kommunens förskolor är trygga och nyfikna.

Barnen på kommunens förskolor är trygga och nyfikna.

Barn och föräldrar nöjda med förskolan

99,1 procent av de föräldrar som svarat på Ludvika kommuns enkät, upplever att deras barn trivs i förskolan.

Det är en liten ökning jämfört med fjolåret. Ludvika kommun har sedan tidigare fått bra och glädjande resultat i den enkätundersökning som både barn och deras vårdnadshavare svarat på. Dessvärre har svarsfrekvensen sjunkit något i år, något social- och utbildningsförvaltningen ska undersöka orsaken bakom.

Totalt har 613 barn och 805 vårdnadshavare fyllt i enkäten. 96,3 procent av barnen svarar att de tycker om att vara på förskolan och 98,9 procent upplever att personalen blir glad när de kommer till förskolan. 91,9 procent upplever att de kan leka i lugn och ro, vilket är en ökning jämfört med i fjol.

Väcker nyfikenhet

98 procent av de svarande föräldrarna upplever att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och 95,5 procent att deras barn får ett tillräckligt stöd.

Rapporten går att läsa i handlingarna till social- och utbildningsnämndens junimöte. Där finns också resultat från elevenkäten i årskurs 5 och 9, samt resultatet från socialtjänstens barnenkät.

Handlingarna hittar du på sidan Kallelser.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-17

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/08 13:09:44