På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lennart Lindqvist

Föreläste om NPF

Psykolog Lennart Lindqvist från Kalmar har varit i Ludvika för att föreläsa om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för personal och anhöriga.

Lennart inledde med att gå igenom de olika diagnoserna – ADHD, ADD, Damp, Tourette, Autism och Aspergers syndrom.

Det är vanligt att diagnoserna går in i varandra – det vill säga de flesta har flera diagnoser eller också ”byts” diagnoserna genom åren. Som barn kanske en person har diagnosen ADHD, sedan kan det hända att en ny utredning i vuxen ålder visar att personen har Aspergers syndrom.

Han konstaterar att ADD ökar. Om det beror på att läkarna är bättre på att ställa diagnos eller att fler personer har ADD är oklart.

Ständig oro för föräldrar

Lennart konstaterar att föräldrar till barn lever i en ständig oro. Det spelar ingen roll om barnet är minderårigt eller vuxet – oron gör sig ständigt påmind. Han säger att 63 procent av föräldrarna till barn med NPF har behandlats för depression och 48 procent av föräldrarna till barn med NPF har fått diagnosen utmattningssyndrom.

Lindqvist har arbetat som psykolog i 30 år och har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat ”Ensam på krokig väg” samt ”Utsatta föräldrar” som tar upp föräldrars svårigheter i vardagen.

Han har också forskat i ämnet, har följt en stor grupp barn med NPF och deras föräldrar under 25 år.

Visade filmer

Under andra halvan av föreläsningen visades några filmer som belyser viktiga situationer som de olika diagnoserna kan föra med sig.

Avslutningsvis tog Lennart upp vikten av anpassat bemötande till personer med NPF.

Efteråt blev det diskussion mellan föreläsaren och personal och föräldrar.

Omkring 65 personer lyssnade till Lennarts föreläsning. Det var Ludvika kommuns anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan som anordnat arrangemanget.

Ordförklaringar:
NPF - neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
ADHD - (attention deficit hyperactivity disorder) bristande förmåga att kontrollera uppmärksamheten
ADD - (attention deficit disorder) ADHD utan hyperaktivitet
Tourettes syndrom - upprepande ofrivilliga rörelser samt minst ett läte; dessa kallas tics
Aspergers syndrom - nedsättning i förmågan till socialt samspel/social kommunikation
Autism - specifik kombination av begränsning i socialt och kommunikativt beteende och tydligt repeterande beteende

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/05 14:29:41