På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Glädjande resultat i brukarundersökning

Här följer ett urval av de punkter som avhandlades på onsdagens sammanträde med social- och utbildningsnämnden.

På senaste sammanträdet för social- och utbildningsnämnden redovisades den senaste brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen. Resultatet är överlag glädjande. Svarsfrekvensen har stigit och fler jämfört med föregående år är nöjda med den hjälp de får från socialtjänsten.

Lotta Wedman (MP) har skickat in en motion med förslaget att Ludvika kommun startar ett arbete utifrån Mentors in Violence Prevention. Social- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att det inom kommunens skolverksamheter finns ett pågående arbete för att förebygga och agera vid kränkningsärenden.

Personalbemanningen

Nämnden fick en rapport om personalbemanning inom förskolan. Där konstateras att av de 279 årsarbetarna har 41 procent högskoleexamen. Förvaltningen arbetar ständigt för att öka andelen. Den har bland annat infört stöd till arbetskläder, fria pedagogiska måltider och pedagogisk utvecklingstid. Dessutom pågår en lyckad satsning på att låta tillsvidareanställda barnskötare läsa inom förskollärarprogrammet.

Motsvarande statistik för skolan berättar att andelen behöriga lärare är 82 procent (siffrorna grundas dock på en uppskattning – de officiella publiceras senare under våren). Även lärare är ett svårrekryterat yrke och under året ingår förvaltningen i en strategisk rekryteringssamverkan tillsammans med bland annat Högskolan Dalarna.

Ny läroplan

Årsplaneringen för förskolan anger bland annat att en ny läroplan börjar gälla, att nya förskoleavdelningar fortsatt öppnas, samt att verksamheten fortsätter med språkutvecklande arbetssätt och digitalt lärande.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 22/02 05:20:57