På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kommentar till NCC:s inlaga till Falu tingsrätt

Med anledning av NCC:s inlaga till Falu tingsrätt, lämnar Ludvika kommun följande kommentarer.

Ludvika kommun lämnade i december 2018 via kommunens advokatbyrå in en stämningsansökan mot NCC Sverige. NCC gav i fredags in ett svaromål och en genstämning till tingsrätten. Ludvika kommun konstaterar att NCC upprepar samma argument som när bolaget obefogat hävde entreprenaden och upphörde med felavhjälpandet av den läckande ledningen.

NCC har ökat bolagets krav men har inte lämnat något som helst underlag för detta.

Ludvika kommun vidhåller sin uppfattning om att det inte föreligger några projekteringsfel och att kommunen har rätt att avhjälpa den felaktigt utförda ledningen på NCC:s bekostnad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/05 14:45:21