På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kort från samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden höll sammanträde under onsdagen.

Ordförandeklubba

Bland ärendena kan nämnas:

  • Nämnden gav planbesked till Spendrups bryggeri, avseende arbete med ny detaljplan för Laritstorp 6:62. Det handlar om att Spendrups på nämnda fastighet, belägen på Skakelbackens industriområde, har intresse av att göra tillbyggnad av lagret i två steg, ett första om 60 gånger 60 meter och ett andra om 55 gånger 66 meter. Båda gångerna med 12,6 meter i nockhöjd. Det nu fattade beslutet beräknas leda till att beslut om en ny detaljplan ska kunna antas i februari 2020.
  • LudvikaHem fick av nämnden godkänt till förlängning av markanvisningsavtal på Laggarudden, där bolaget projekterar för bygge av hyreslägenheter. Avtalet förlängs nu till 31 augusti 2019.
  • Gällande en av kommunen tidigare inlöst fastighet, Björktorp 6:1 i Grängesberg, fattade samhällsbyggnadsnämnden nu beslut att byggnaderna på den vattensjuka tomten får rivas.
  • Nämnden ställde sig positiv till två motioner, varpå fullmäktige därför får rekommendationen att bifalla dem. Det handlar dels om en M-motion om att utreda och projektera för en idrottsarena i Ludvika i stället för tidigare planerade aktivitetshall, dels om en S-motion om att rusta upp elljusspåret i Fredriksberg.
  • En annan S-motion, om att rusta upp de centrala delarna av Fredriksberg, ansågs besvarad. Nämnden delar motionärens beskrivning av områdets status och utvecklingsmöjligheter men anser att utvecklingsarbetet ska genomföras i bred medborgardialog, i stil med upplägget Vision Grängesberg 2.0.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/05 15:19:38