På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kraftfulla åtgärder krävs efter ekonomisk rapport

Den ekonomiska uppföljning som avhandlades på kommunstyrelsens sammanträde i dag, visar ett negativt resultat på 28,5 miljoner kronor för perioden januari till maj. Nämnderna får nu i uppdrag att ta fram och påbörja åtgärder.

Nämndernas uppdrag innebär att undvika ett underskott för helåret och i stället uppnå kommunens budgeterade överskott på 32,9 miljoner kronor.

I september ska nämnderna ha rapporterat åtgärderna till kommunstyrelsen.

Rapport för januari till maj

Den rapport som lades fram inför kommunstyrelsen är årets andra och avser januari till maj.

Under perioden var förvaltningarnas driftskostnader netto totalt 64,7 miljoner kronor högre än det budgeterade beloppet.

Här finns största avvikelserna

De största avvikelserna återfinns inom Social välfärd (ekonomiskt bistånd och placeringar/insatser), samt vård- och omsorgsförvaltningen (oväntat höga personalkostnader, där det till exempel dröjt att återställa bemanningen till tidigare lägre nivå efter att fjolårets statliga stimulansbidrag har dragits in).

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 09:04:47