På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kockar är eftertraktade.

Kockar är eftertraktade.

Ny satsning ska hjälpa till att möta behovet inom restaurangbranschen

Det finns ett stort rekryteringsbehov hos krögarna i kommunen. Med ett nytt jobbspår vill AME, VBU och Arbetsförmedlingen hjälpa till att möta det.

Under en träff på måndagseftermiddagen samlades representanter från Ludvika kommuns arbetsmarknadsenhet (AME), Arbetsförmedlingen samt gymnasieskolan VBU.

Medverkade gjorde också ett dussin av krögarna i Ludvika kommun, som direkt fick en fråga från Josefina Bylund på AME:

– Kommer ni att ha ett rekryteringsbehov framöver?

Svaret blev, som förväntat, ett tydligt ”ja”.

Ökat samarbete

Träffen med krögarna syftade till att få värdefull input kring hur man genom utökat samarbete kan möta deras kravprofiler och rekryteringsbehov.

Att just språket är viktigt, underströk flera. Det är också lärdomen ansvariga på VBU:s vuxenutbildning dragit.

Lokalt jobbspår

Precis i början av årets påbörjades ett nytt lokalt jobbspår inriktat mot kockyrket. Jobbspåret innebär att eleverna läser svenska två dagar i veckan och har praktik i VBU:s skolkök de andra dagarna, men även då med stort fokus på ”branschsvenska”. Tanken är att deltagarna efter avslutad praktik ska bli intresserade av yrket och välja att studera vidare till kock. Därefter bör det finnas gott om jobb inom restaurang- och livsmedelsbranschen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/05 14:20:21