På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rishög

Räddningstjänsterna upphäver eldningsförbudet

På grund av minskade brandriskvärden i skog och mark har Dalarnas räddningschefer i dag, tisdag 30 april, i samråd med länsstyrelsen beslutat att upphäva eldningsförbudet i samtliga kommuner i Dalarna.

Samtidigt manar man till aktsamhet och förtydligar den enskildes ansvar.

Var alltid aktsam vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Den enskilde har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Om eld sprider sig vid eldning kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Trevlig Valborg önskar länsstyrelsen, räddningstjänsterna i Dalarna och Ludvika kommun!

Mer info nedan

För mer information om vad som gäller för eldning utomhus, se dokumentet Länsstyrelsens vägledning angående eldning utomhusPDF.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 09:20:20