På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Sammandrag från kvällens fullmäktige

Måndagens kommunfullmäktige handlade bland annat om ny idrottsarena, ny IT-organisation och en ny lag om tobak och liknande produkter.

Den 1 juli börjar en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. Fullmäktige beslutade att tillsynen av tobak enligt denna lag ska ingå i den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels reglemente. För att det ska kunna ske måste samtliga kommuner som ingår besluta om detta (Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Smedje­backen, Ludvika och Hedemora).

Ska fastställa avgifter

Nämnden har att fastställa de ansökningsavgifter och tillsynsavgiften för att få sälja tobak.

Lagen innebär bland annat ett rökförbud på uteserveringar, lekplatser, idrottsanläggningar och vid busshållplatser. Läs mer om den på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integrationspolicy

Den nya integrationspolicyn antogs. Den pekar ut prioriterade områden under dessa rubriker:

  • Språket en nyckel till integration. Alla som bor i Ludvika bör lära sig svenska i tillräcklig grad för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden alternativt på annat sätt klara sin egen försörjning.
  • En tydlig arbetslinje. Arbete är centralt för integrationen och en av de snabbaste vägarna in i samhället.
  • Förskolans och skolans roll för integrationen. För barn och ungdomar är förskolan och skolan de naturliga platserna för integration. Därför är det viktigt att eftersträva blandade barn- och elevgrupper.
  • Samhällsorientering skapar förståelse. Kommunen ansvarar för samhällsorienteringen. Den ska erbjudas så tidigt som möjligt och kommunen ska aktivt arbeta för att så många som möjligt deltar och slutför samhällsorienteringen.
  • Attraktiva och varierande bostäder. Tillgången på bostäder har betydelse för integrationen. Ludvika ska kunna erbjuda attraktiva och varierande bostadsmiljöer som är trygga och tillgängliga.
  • Mötesplatser för social interaktion. En viktig del i integrationen är möten mellan personer med olika bakgrund. Fritidsgårdarna, biblioteken, öppna förskolan och kulturskolan är exempel på naturliga kommunala mötesplatser.

Ny IT-organisation

IT-verksamheten i Ludvika och Smedjebackens kommuner slås ihop till en gemensam nämnd, servicenämnden, liksom en gemensam enhet. En ny IT-chef ska rekryteras. Ludvika kommun blir värd för den nya IT-enheten.

Anledningen till att den gemensamma enheten skapas är bland annat den snabba teknikutvecklingen, verksamhetens relativa sårbarhet och det många gånger stora beroendet av externa konsulter.

En motion från Anna-Lena Andersson (S) besvarades. Den handlar om upprustning av elljusspåret i Fredriksberg och fullmäktige anser förslaget vara tillgodosett. Det finns medel i investeringsbudgeten för detta.

Ny idrottsarena

Fullmäktige bifaller delar av en motion om att bygga en idrottsarena i Ludvika. Det innebär att utredning och projektering ska inledas, men att de ekonomiska konsekvenserna ska tas fram innan byggnation kan påbörjas.

Protokollet från detta sammanträde justeras på Stadshuset måndag 13 maj.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-08

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/06 00:54:09