På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Sanktionsavgifter för oregistrerade livsmedelsverksamheter

Det är viktigt att livsmedelsföretagare som startar eller tar över en verksamhet anmäler sin verksamhet. Från årsskiftet har nämligen nya sanktionsavgifter införts.

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen. En nyhet är att kontrollmyndigheten, i Ludvika kommun myndighetsnämnden miljö och bygg, måste ta ut en sanktionsavgift för vissa brister.

Bristerna består i att en livsmedelsföretagare startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering. Även en redan registrerad verksamhet som byter juridisk person (från handelsbolag till aktiebolag), räknas som ägarbyte.

Även verksamhet hemma

Denna lagstiftning gäller även allmänhet som bedriver verksamhet i hemmen och säljer sina produkter på nätet, exempelvis via sociala medier.

Vid beslut om sanktionsavgifter tas det inte hänsyn till varför överträdelse skedde. Det räcker med att konstatera bristen.

Avgiftens storlek

Om en livsmedelsföretagare startar en verksamhet utan att först anmäla denna, ska sanktionsavgiften bestämmas till en procent av årsomsättningen (dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor).

Om en livsmedelsföretagare tar över en verksamhet utan att anmäla denna, ska sanktionsavgiften bestämmas till en halv procent av årsomsättningen (dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor).

För stat, kommun och landsting som startar eller ta över en verksamhet ska sanktionsavgiften bestämmas till 40 000 kronor.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 13:36:27