På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ta chansen att söka kommunens arbetsstipendium för kulturverksamhet!

Kultursymboler

Nu finns chansen att lämna in ansökan om årets arbetsstipendium för kulturverksamhet.

Ludvika kommuns arbetsstipendium är avsett för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden.

Stipendiet avser kommande insatser och utgör ett stöd för en kulturverksamhet som en person, eller grupp, är sysselsatt med eller avser att ägna sig åt.

Stipendiet utdelas till person eller grupp som är bosatt inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till kommunen.

Detta ska anges

Ange personuppgifter och kontaktuppgifter, vilken utbildning inom området du eventuellt har, beskriv din hittillsvarande verksamhet. Lämna flera arbetsprover, eller exempel på det du gör, samt referenser.

Stipendiesumman är 25 000 kronor.

Senast 30 april

Ansökan ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 30 april.

Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och ungdomsenheten, 771 82 Ludvika eller med e-post till kultur.fritid@ludvika.se

För övriga upplysningar kontakta Susanne Eriksson, kultursekreterare 0240-863 16.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 25/04 09:57:01