På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Vägarbete på Gamla Bangatan snart klart

Trafikverket lämnar en uppdatering kring läget i arbetet med omgörningen av Gamla Bangatan/riksväg 66 i Ludvika.

Så här skriver Trafikverket på sin hemsida:

"Snart är vägarbetet längs Gamla Bangatan i Ludvika helt i hamn. Vägen har blivit mer stadslik och framför allt mer trafiksäker efter att många trafikproblem har byggts bort.

Tack alla trafikanter och ni som bor i området som stått ut med byggstöket under året!

Nu pågår de sista insatserna innan vägen är helt klar. I mitten av juli planeras körfälten på Gamla Bangatan att asfalteras. Sedan återstår det endast att göra iordning planteringar och sopa undan återstoden av det som varit en arbetsplats innan Gamla Bangatan är helt klar.

Flera korsningar och utfarter har stängts som åtgärd för att styra bort trafik mot centrum till fördel för trafiksäkrare bostadsområden. Busshållplatser och passager för gående och cyklister har byggts och nu finns även ett nytt gång- och cykelstråk mellan Timmermansvägen-Grågåsvägen som är avskilt från vägen.

Rätt hastighet räddar liv

En viktig trafiksäkerhetsåtgärd är de smalare körfälten som gör att bilister måste anpassa hastigheten till rådande 40 km/h.

– Avsikten med smalare väg är helt och hållet ett sätt att förebygga en trafikfara och minimera olyckor, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid."

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 09:08:30