På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Avgifter

Den avgift du betalar för hemtjänst grundas på tre delar:
  • hur mycket hjälp du får (se nedan)
  • vad lagen om maxtaxa säger att du högst ska betala - högkostnadsskydd
  • hur mycket du faktiskt kan betala utifrån din ekonomiska situation - förbehållsbelopp.

Hemtjänst
Du betalar 209 kr per timme för hemtjänst, dock aldrig mer än 2089 kr per månad.

Korttidsboende
Avgift per dygn för avlastningsplats på särskilt boende är 100 kr (29 kr för den hjälp du får och 71 kr för mat). Av dessa ingår 29 kr i högkostnadsskyddet vilket innebär att den delen av avgiften kan komma att minskas.

Dagverksamhet
Avgift per dag i dagverksamhet är 60 kr (31 kr för den hjälp du får och 29 kr för mat).  Av dessa ingår 31 kr i högkostnadsskyddet vilket innebär att den delen av avgiften kan komma att minskas. Eventuella resor till och från dagverksamheten, som personalen ordnar, ingår i avgiften.

Särskilt boende med hemtjänst
För dig som bor i lägenhet på Milan eller Ängsgården är avgiften densamma som om du bor i ordinärt boende, det vill säga i "vanlig" lägenhet. Se avgift för hemtjänst.
 
Särskilt boende med helinackordering
Om du bor i ett helinackorderingsboende betalar du 2089 kr per månad för den hjälp du får. Avgiften för mat är 1880 kr per månad och serviceavgiften är 305 kr per månad. Utöver detta betalar du hyra.

Trygghetslarm
Du betalar 200 kr per månad för ett trygghetslarm. Hela summan ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att avgiften kan komma att minskas.
   
Mat på dagcentral
Du betalar 65 kr för lunch per portion.

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut

Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten om det gäller:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • beräkning av högkostnadsskydd
  • fastställande av avgift
  • beräkning av avgiftsutrymme

Om du vill hjälper vi dig att överklaga.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 01:30:14