På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Anhörigstöd och avlösning

Anhörigstöd är till för dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk/äldre eller för dig som stödjer en närstående med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Definitioner

Anhörig kan vara en släkting, granne och/eller nära vän som har ett starkt band till den närstående.
Källa: Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Anhörigvårdare är de personer som ger hjälp och stöd en gång om dagen eller flera gånger i veckan till sin maka eller make i hemmet.
Källa: Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Närstående är du som tar emot omsorg, vård och stöd.
Källa: Socialstyrelsen

Anhörigstödets mål

Anhöriga ska erbjudas stöd i sin situation för att orka vårda och ge omsorg till sin närstående.
Anhörigstöd ska vara en naturlig del av verksamheterna inom alla ansvarsområden

Anhörigstödets syfte

Att förebygga ohälsa, sjukdom eller utbrändhet hos anhöriga.
Anhörigstödet ska i huvudsak minska anhörigas fysiska och psykiska belastning så att deras livssituation kan förbättras och anhöriga tillskrivas erkänsla för sitt arbete. Anhörigstödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet

Anhörigkonsulentens ansvar

 • Erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
 • Informera om olika stödinsatser som erbjuds olika anhöriggrupper.
 • Skapa nätverk, samverka med Landstinget, frivilligorganisationer och övriga aktörer i samhället.
 • Uppmuntra och stödja bildande av anhöriggrupper och studiecirklar.
 • Erbjuda stöd i anhörigsituationen med bland annat enskilda samtal.
 • Utveckla stöd till anhöriga.
 • Utveckla mötesplatser, anhörigcenter och anordna anhörigträffar regelbundet tillsammans med lämpliga aktörer.
 • Tillsammans med biståndshandläggare, enhetschef och övrig omvårdnadspersonal utarbeta och etablera ett förtroendegivande, stöttande förhållningssätt och bemötande till anhöriga.
 • Utvärdera och kvalitetssäkra anhörigstödet varje verksamhetsår

Anhörigstöd utan biståndsbedömning som erbjuds vid vård- och omsorgsförvaltningen:

 • Avgiftsfri avlösning i vårdsysslan upp till 10 timmar/månad för den som inte har andra hemtjänstinsatser än trygghetslarm
 • Anhörigombud inom hemtjänst, boendestöd och särskilt boende
 • Enskilda samtal med anhörigkonsulent
 • Anhörigträffar med information i Ludvika, Grängesberg/Sunnansjö och Fredriksberg
 • Kostnadsfria samtalsträffar i cirkelform 
 • Föreläsningar och trevlig samvaro med underhållning för anhöriga och närstående 
 • En kostnadsfri rekreation under några vardagar eller en weekend för anhörigvårdare

Anhörigstöd med biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen:

 • Korttidsavlastning för den närstående vid enstaka eller återkommande tillfällen
 • Dagverksamhet för dementa 
 • Avlösning i vårdsysslan för anhörigvårdare

Anhörigstöd med biståndsbedömning enligt LSS till grupper inom LSS:

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
 • Korttidsvistelse utanför hemmet 
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service 
 • Avlösning i hemmet 
 • Ledsagare 
 • Kontaktperson

Aktiviteter för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga:

 • Kostnadsfria samtalsträffar i cirkelform för anhöriga 
 • Caféträffar på kvällstid med information och underhållning för personer med egen psykisk ohälsa, anhöriga, personal och allmämhet
 • Frukostmöten med föreläsare, för att skapa nätverk och samverkan mellan yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen psykisk ohälsa.
 • Föreläsningar om psykisk ohälsa 

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Servicetelefon 0240-868 37
Vardagar 9:00-12:00
OBS! Ändrade telefontider 1/5-31/8
Vardagar 9:30-11:30

Besöksadress
Marnäsliden
Biskopsvägen 10
Ludvika

 

Anhörigkonsulent 0240-863 91

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 20/08 13:39:53