På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Många får någon gång svårigheter med ekonomin men långt ifrån alla är berättigade till försörjningsstöd. Du som vistas i Ludvika kommun har rätt till försörjningsstöd om du själv inte kan försörja dig eller tillgodose dina behov på annat sätt.

I första hand ska du förstås själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets andra ekonomiska stöd (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd m m).

Försörjningsstödet ska vara ett tillfälligt stöd och ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Vår uppgift är att tillsammans med dig hitta lösningar så du blir självförsörjande så snart som möjligt.

Försörjningsstödet är inte villkorslöst utan det finns olika saker som påverkar din rätt att få försörjningsstödet.

Tillgångar och kapitalvaror

Tillgångar (bankmedel, aktier m m) eller kapitalvaror såsom bil, båt, m m,  som lätt går att sälja, ska i första hand lösa ditt behov av försörjning. Om ditt behov av hjälp blir långvarigt kan vi även kräva att tillgångar såsom bostadsrätt eller villa säljs. Äger du företag kan vi kräva att du avvecklar verksamheten.

Vid arbetslöshet  

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att kunna få försörjningsstöd.

Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan vi inom socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Detsamma gäller om vi bedömer att du är i behov av sådan verksamhet för att lättare bli självförsörjande.

Om du tackar nej till sådant erbjudande kan din ansökan om försörjningsstöd avslås.

Eftersom vår uppgift är att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande, kan vi förutom försörjningsstödet även ge dig personligt stöd, råd, information och andra insatser som kan vara till hjälp på vägen. Vi kan även hjälpa till med budgetrådgivning och skuldrådgivning. Här finns mer information om vår skuldrådgivning.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Individ- och familjeomsorgen
Stöd och försörjning

Besöksadress:
Marnäsliden, Biskopsvägen 10, Ludvika

Enhetschef
Anders Blomfeldt 0240-868 72
Ylva Isaksson 0240-868 87

Telefontider för rådgivning och tidsbokning:
måndag-fredag 08.00-09.30
Ring via kommunens
växel 0240-860 00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 21:57:56