På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bidragsnorm

Försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar: Riksnormen och Andra skäliga kostnader.

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar.

Riksnormen  ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Här kan du se beloppen i Riksnormen.

Du har dessutom rätt till andra skäliga kostnader, förutsatt att de är rimliga. I Ludvikas kommunala riktlinjer framgår vilka kostnader som kan accepteras. Riktlinjerna bygger på vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig.

Andra skäliga kostnader är:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

Du har även rätt till bistånd till vissa andra kostnader som t ex:

 • flyttkostnader
 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor
 • spädbarnsutrustning
 • umgängesresor

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Individ- och familjeomsorgen
Stöd och försörjning

Besöksadress:
Marnäsliden, Biskopsvägen 10, Ludvika

Enhetschef
Anders Blomfeldt 0240-868 72
Ylva Isaksson 0240-868 87

Telefontider för rådgivning och tidsbokning:
måndag-fredag 08.00-09.30
Ring via kommunens
växel 0240-860 00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 21:58:11