På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten svarar på frågor om vårdnad, boende och umgänge på telefon 0240-868 86 eller 0240-869 84.

Föräldrar som är överens, kan få hjälp av familjerättssekreterare att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge.  Avtalen har samma juridiska status som en dom i domstolen.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte är överens om någon eller flera av frågorna om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal för att försöka hitta lösningar.  När tingrätten har mål gällande någon av frågorna om vårdnad, boende eller umgänge för barn hämtar rätten in upplysningar och/eller en utredning hos socialnämnden om parterna.

Snabbupplysningar

Om domstolen ska fatta ett interimistiskt beslut innan en slutlig dom,  kan rätten inhämta upplysningar från socialnämnden. Nämnden kallar parterna till samtal och i vissa fall även barnen. Dessa så kallade "snabbupplysningar" ska  lämnas in till rätten inom några veckor.

Utredning

Domstolen kan också ge socialnämnden i uppdrag att göra en mer omfattande utredning som vanligen ska vara färdigställd inom tre månader från tingsrättens begäran. Om föräldrarna bor i olika kommuner kan tingrätten ge två socialnämnder i uppdrag att göra utredningen i samråd med varandra.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschef

Sussanne Rolander Gustavsson
0240-868 19

Tf verksamhetschef Social välfärd

Ann-Sofie Andersson

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:16:02