På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Vill du bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Har du tid och engagemang över för andra? Behovet av kontaktpersoner och kontaktfamiljer är stort!

Att vara kontaktfamilj/kontaktperson innebär i korthet att:

  • Utgöra ett stöd till ett barn/ungdom/vuxen
  • Uppdraget skräddarsys efter varje persons behov
  • Att du/ni har möjlighet att få handledning
  • En mindre ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att ni avlastar föräldrarna, är ett stöd för barnet/ungdomen och att vara en god förebild. 


Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot barn från 3 år och uppåt i ditt hem någon helg per månad samt eventuellt under sommaren och skolloven. Det innebär också ett stimulerande miljöombyte för barnet att vara hos kontaktfamiljen.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson kan i korthet sammanfattas så här:

  • Vara medmänniska
  • Vara en vuxenförebild för en ung människa, bland annat genom samtal 
  • Sätta gränser och samtidigt vara till stöd
  • Delta i och stimulera till aktiviteter
  • Bistå vid kontakter till exempel med myndigheter

Att vara kontaktperson innebär i första hand att vara kompis - någon att tala med, hämta stöd hos, göra saker tillsammans med, gå ut och fika.
Din viktigaste uppgift är oftast att stimulera till och delta i fritidsaktiviteter tillsammans med den du är kontaktperson för. Ni träffas oftast ett par gånger i månaden.

Du behöver ingen speciell utbildning för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson men du förväntas ha ett genuint människointresse och förmåga att kunna samarbeta. Viss ersättning utgår för uppdraget.

Är du intresserad?

Om du/ni är intresserade av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj kontakta någon av oss (se rutan till höger) för ytterligare information. Du kan då bli kallad till en intervju hos en kontaktsekreterare.

Välkommen att höra av dig på telefon 0240-862 87.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschef

Sussanne Rolander Gustavsson
0240-868 19

Tf verksamhetschef Social välfärd

Ann-Sofie Andersson

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 21:57:49