På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Folkhälsoarbete

En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och för tillväxten i kommunen. Med en hållbar utveckling avses både de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna som är beroende av och förstärker varandra.

Befolkningens hälsa påverkas av en mängd faktorer såsom välfärdsutvecklingen i samhället, levnadsvillkor och socioekonomiska förutsättningar för olika grupper i samhället samt enskilda individers levnadsvanor. Man kan säga att hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället.

Ludvika kommun arbetar inom flera målområden för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Följande fokusområden är prioriterade:

 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Arbete och näringsliv
 • God livsmiljö
 • Trygghet och säkerhet

Hälsans bestämningsfaktorer

Se bild nedan:

Hälsans bestämningsfaktorer

Nationella folkhälsomål

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Riksdagen har beslutat att anta elva målområden:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomisk och social trygghet
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Ökad hälsa i arbetslivet
 • Sunda och säkra miljöer och produkter
 • En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Gott skydd mot smittspridning
 • Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Goda matvanor och säkra livsmedel
 • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning
 • samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-01

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Folkhälsosamordnare
Ursula Furtig 0240-86228

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 21:59:22