På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd och knutet till dig personligen. Det ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt  och oberoende liv. Du har rätt att avgöra hur du ska få hjälp och av vem. Du kan ha flera assistenter och hjälpen kan ordnas på olika sätt.

För att få personlig assistans måste du ha behov av någon av följande:

  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med måltider
  • hjälp med att klä av och på dig
  • hjälp med att kommunicera
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

För hjälp under 20 timmar per vecka ansvarar kommunen för assistanskostnaderna. Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om statlig assistansersättniing från Försäkringskassan.

Hur väljer du assistansanordnare?

Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter.

Ett avtal upprättas mellan dig och din assistansanordnare kring utformning, schemaläggning och genomförande. Assistansanordnaren svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Kommunen som assistanssamordnare

Vi skriver en överenskommelse och planerar tillsammans assistansens utformning. Kommunen ansvarar för anställning av personliga assistenter samt ledning och samordning av assistansen.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschefer
0240-869 63
0240-864 43
0240-861 58

Besöksadress
Marnäsliden
Biskopsvägen 10
Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 15:16:45