På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Föreläsningar tema integration och mångfald


2019-03-12 

Charlotte Signahl ”Mångfald: besvärligt härligt!”

Charlotte Signahl är sedan 2006 egen företagare med fokus på föreläsningar, utbildning och att moderera och processleda konferenser. Hon har läst historia, sociologi och psykologi på Stockholms Universitet, samt teologi och mänskliga rättigheter. Är utbildad meditationslärare och ACT-handledare. Dessutom har Charlotte åtta års yrkeserfarenhet inom hemtjänsten.

Är mångfald en rättighetsfråga eller lönsamhetsfråga – eller både och? Får man skratta åt rasister? Vad är egentligen jämställdhet? Vad har HBT med jobbet att göra? Är religion en aktuell fråga i Sverige? Den största mångfalden finns kanske kring definitionen av ordet mångfald.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen, frågor om bemötande och svåra ord. Till exempel makt, etnicitet, hbt, jämlikhet och jämställdhet. För att få grepp om frågan utgår vi från ett intersektionalistiskt perspektiv och ger exempel på vad normkritiskt tänkande kan innebära. Vilka roller spelar du och vilka roller får andra dig att spela?

 

2019-04-25 kl. 17.00 – 19.00 i Aveny, Folkets hus

Anna-Lena Lodenius ”Demokratins dilemma – hur förhåller vi oss till demokratins fiender?”

Våldsbejakande rörelser som utnyttjar demokratiska rättigheter i syfte att verka för en samhällsordning som står i strid mot demokratin utgör en utmaning för ett samhälle som vilar på demokratins och rättsstatens grund. Anna-Lena Lodenius föreläsning handlar om hur vi kan förhålla oss till detta dilemma. Vilka rörelser handlar det om? Borde dessa grupper förbjudas eller inte? Hur ser lagstiftningen ut och hur tillämpas den? Vad har samhället och vi som medborgare för andra medel att motverka det demokratiska samhällets fiender?

Anna-Lena Lodenius arbetar sedan mitten av 1980-talet som journalist och kom från början att skriva mycket om radikala högerpopulistiska partier. Hennes bevakning av våldsbejakande extremism omfattar såväl högerextremistiska rörelser som våldsamma grupper på vänsterkanten och i viss mån även religiösa extremister. Hon är författare till ett antal böcker inom området och har medverkat som expert i flera statliga utredningar och kommittéer som fokuserat på våld- och terror med olika politisk och religiös inriktning.


2019-05-14 kl. 10.00 – 12.00 Star bio, Folkets hus”.    

Qaisar Mahmood ”Att bygga ett hållbart mångfaldssamhälle”

Qaisar Mahmood är författare och debattör. Han arbetar som avdelningschef på Riksantikvarie-ämbetet.

2012 utkom Qaisar Mahmood med boken Jakten på svenskheten, i vilken han beskriver sin 900 milsresa på motorcykel genom Sverige, sökande efter det som formar svenskheten och den svenska identiteten. Föreläsningen kommer bland annat att handla om våra idéer och vilka som kan göra anspråk på att uppfattas som svenskar. Uppfattas alla medborgare som svenskar? Är det ens viktigt?


Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25

Kontakta oss

Ludvika kommun
0240-860 00

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Integrationsenheten
Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika

Verksamhetschef
Mohammed Alkazhami 0240-860 85

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 08:49:28