På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och i vissa fall rätt att parkera där parkering är förbjuden.

Kan du få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?  
Är du gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta dig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen, kan du få ett tillstånd. Är du rörelsehindrad men kör inte bil själv kan du få parkeringstillstånd endast i undantagsfall. Det kan vara att du regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet. 

Ansökan

Vill du ansöka om parkeringstillstånd så kan du hämta en blankett PDFhär eller beställa från samhällsbyggnadsförvaltningen.

När du ansöker ska du fylla i alla uppgifter som efterfrågas. var särskilt noga med att fylla varför du behöver parkeringstillstånd och om du kör själv eller inte. När du fyllt i alla uppgifter ska även en läkare ge sitt utlåtande.

Till ansökan ska du bifoga fotografi (passfoto) och namnunderskrift som infogas av oss i tillståndet. Du väljer själv om du vill skicka med det på en gång eller avvakta och se om du beviljas parkeringstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/08 07:01:16