På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Misstänker du att någon är utsatt för våld?

Misstänker du att en person i din omgivning är utsatt för våld i nära relation?  Våld är när en person gör något mot en annan person som skadar, smärta, skrämmer eller kränker henne/honom. Våld sker även när en person blir tvingad att göra något som han/hon inte vill eller övertalad att avstå eller sluta göra något som han/hon vill.  (Per Isdal Meningen med våld.)

Våld i nära relationer är ett komplext och omfattande samhällsproblem och sker oftast i hemmet. Det kan drabba människor från alla bakgrunder, i alla åldrar, yrken och förhållanden.

Våld i nära relationer kan vara:

 • Fysiskt
 • Psykiskt
 • Sexuellt
 • Ekonomiskt
 • Materiellt
 • Socialt

Försummelse Oftast är det en kombination av de olika typerna av våld.  

 • Brott i nära relation exempelvis misshandel, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning, och grov fridskränkning står under allmänt åtal det vill säga den som får vetskap om dessa brott kan anmäla det till polisen, det behöver inte vara den utsatta.
 • Våld är inte ok!
 • Våld i nära relation får inte bortförklaras med att det exempelvis är för sent eller för besvärligt att agera, att det är ett omsorgsproblem eller att det är en familjekonflikt. 

Personer (kollegor, vänner, släktingar med mera) som är utsatta för våld av en närstående kan uppvisa olika tecken på att något inte står rätt till. Om du misstänker att någon i din omgivning är utsatt var uppmärksam!

En utsatt kan:

 • Förändras i sin personlighet eller beteende. Till exempel kan personen säga eller göra saker som han/hon inte brukar, undvika vissa platser, personer, situationer och så vidare
 • Tala nedvärderande om sin förmåga, sitt utseende och så vidare
 • Lämna ologiska förklaringar eller berättelser som inte stämmer
 • Visa rädsla i sin relation
 • Antyda att något inte står rätt till. Ha plötsliga eller kraftiga reaktioner på till exempel beröring, höga ljud och så vidare
 • Ha ont i magen, ont i huvudet, muskelspänningar, sömnlöshet och så vidare
 • Ofta vara sjukskriven och undvika att följa med på olika sociala aktiviteter genom exempelvis jobbet
 • Visa en motvilja att gå hem
 • Uppvisa blåmärken och andra fysiska tecken på våld 

Anhöriga, vänner eller kollegor kan ha en stor betydelse för utsatta. Om du misstänker att någon är utsatt:

 • Våga uppmärksamma situationen
 • Var inte stressad utan ta dig tid att lyssna
 • Möt personen i fråga med empati och respekt, döm eller ifrågasätt inte!
 • Våga fråga och ställ öppna frågor. Ställ frågorna enskilt. Det kan vara jobbigt att ställa frågan men det visar att du bryr dig. Många utsatta kan uppleva det som ett svek att ingen vågar fråga och kan känna en lättnad när någon gör det
 • Ge råd om var den utsatte kan vända sig för hjälp
 • Pressa inte den utsatte
 • Om personen frågar något som du inte vet, säg det och att du kan ta reda på svaret
 • För en journal/dagbok över de våldshändelser som du vet om
 • Kontakta individ – och familjeomsorgen vid behov
 • Kontakta polisen vid behov. Du har möjlighet att ringa polisen anonymt och delge dem dina misstankar. Polisen följer upp dina uppgifter och bestämmer om en polisanmälan kan upprättas. 
  www.polisen.se/Kom-till-oss/Kanner-du-nagon-utsattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vid behov kontakta kvinnojourer, nationella hjälptelefoner, chattar och så vidare för att få råd och stöd. Se mer under Stöd och hjälp till utsatta och Barn och våld i nära relationer

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 21:57:19