På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Våld och hot i nära relationer

Vad är våld? Våld är när en person gör något mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker henne/honom. Det är även när en person blir tvingad att göra något som han/hon inte vill eller att avstå/tvingad att sluta göra något som han/hon vill. (Per Isdal, Meningen med våld.)

Hort och kränkningar - folder

Hot, kränkningar och våld i nära relation

 • sker oftast i hemmet och är svårt att se
 • kan vara planerat och upprepat, men kan även ske någon enstaka gång och kan till och med vara dödligt
 • kan ske i alla relationer exempelvis mellan föräldrar och barn eller mellan partners
 • drabbar personer i alla åldrar, etniciteter, yrken med mera och sker i både hetero – och homosexuella förhållanden
 • tar olika former och kan vara allt från grova brott till knappt märkbara handlingar. I de flesta relationer utövas olika typer av våld

De typer av våld som finns är:

 • Fysiskt: Våld mot någons kropp såsom sparkar, knuffar, slag och nyp med mera.
 • Psykiskt/verbalt: Direkta eller indirekta hot, kontroll, förlöjligande och kränkande ord. Våld eller hot kan riktas mot barn eller husdjur med syfte att kontrollera den som utsätts. Att leva med vetskapen att man kan utsättas för nytt våld (s.k. latent våld) är en form av psykisk/verbalt våld.
 • Ekonomiskt: Ekonomin kontrolleras av personen som utövar våld. Denna kontroll kan ske på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att den som utsätts inte får tillgång till sin egen lön, att abonnemang som han/hon inte använder tecknas i hans/hennes namn med mera.
 • Sexuellt: Våldtäkt, trakasserier och/eller andra sexuella handlingar som den som utsätts inte kan eller vågar säga nej till.
 • Socialt: Personen som är utsatt blir isolerad och får exempelvis inte delta i olika sociala aktiviteter. Han/hon kan därmed tappa kontakten med vänner och familj. 
 • Materiellt: Materiell egendom förstörs eller försvinner.
 • Försummelse: Den utsattes vård – och omsorgsbehov tillgodoses inte. Han/hon får exempelvis inte tillräckligt med mat, värme, omsorg eller omhändertagande.

Gemensamt för de hot, kränkningar och våld som förekommer i nära relationer är att de personer som använder sig av detta, gör det för att en förändring ska ske, det kan handla om att få slut på en konflikt eller att ändra den utsattes beteende eller agerande.

Våld i nära relation kan även utövas i en hederskultur, så kallat hedersrelaterat våld och förtryck. I en hederskultur där våld förekommer utövas det av en eller flera personer i en familj mot en familjemedlem som anses ha kränkt kollektivets det vill säga familjens heder.


Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 25/03 08:48:57