På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Våld och hot i nära relationer

Är du utsatt för våld eller hot? Har du bevittnat våld i din familj? Utsätter du närstående för våld eller hot? Oavsett om du är man, kvinna eller barn kan du behöva stöd och hjälp.

Vem utsätts för våld?

Det är viktigt att komma ihåg att både kvinnor, män och barn/ungdomar kan vara våldsutsatta. Vem som helst kan utsättas för våld i en nära relation oavsett ålder, kultur, kön, könsidentitet, sexuell läggning m.m. Alla som blir utsatta för våld har rätt till stöd och skydd och ett liv fritt från våld.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå göra något som den vill. Våld skapar lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Men det finns hjälp att få. Det är inte ditt fel och det är alltid den som använder våld som bär hela ansvaret.

Psykiskt våld

Hot, tvång, trakasserier, glåpord och att bli hånad/förlöjligad är exempel på psykiskt våld. Det kan också vara att bli utsatt för kontroll och social isolering.

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld är att bli utsatt för örfilar, knytnävsslag, slag med redskap, knivstick, sparkar och stryptag. Det kan också vara att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar.

Sexuellt våld

Att tvingas utföra sexuella handlingar, bli tafsad på och/eller få kränkande kommentarer där man blir kallad för nedsättande sexuella ord är exempel på sexuellt våld.

Materiellt våld

Kan t.ex. vara att gemensamma eller personliga ägodelar förstörs av den som utövar våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan t.ex. vara att någon du lever med inte tillåter dig att ha egna pengar eller kontrollerar hur du använder ditt bankkonto. Det kan också vara att bli tvingad till att utföra ekonomiska olagligheter.

Försummelse

Exempel på försummelse är att inte få behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Det kan t.ex. vara att bli nekad till att få hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket mat eller felaktig medicin.

Våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning

En äldre person eller en person med funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner eller andra i sin närhet för att klara av vissa saker i vardagen, t.ex. om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Det kan exempelvis vara en partner, ett vuxet barn eller en omsorgspersonal eller granne som utnyttjar personens beroendeställning genom att använda våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör till exempel klädval, socialt umgänge och livsval, såsom utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas. I sin extrema form kan kontrollen leda till hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Öppenvårdsmottagningen våld i nära relationer

Har du några frågor? Eller vill du ha hjälp och stöd? Hör av dig. Vår ambition är att varje individ som hör av sig på telefonsvarare, sms eller mailen ska ha fått kontakt senast nästkommande vardag, samt ett personligt möte inom tre vardagar. Det är viktigt att du anger hur du vill blir kontaktad när vi behöver nå dig!

Öppenvårdsmottagningen våld i nära relation

Tel 070-287 52 68, telefontid måndagar kl. 10.30 till 11.30.

Övrig tid telefonsvarare eller sms. Mailadress mvl@ludvika.se

Andra telefonnummer/kontakter

Individ – och familjeomsorgens ordinarie mottagning 0240-860 00. Telefonnumret går till kommunens växel, be där att få bli kopplad till mottagningstelefonen gällande vuxna eller gällande barn beroende på vad ditt ärende gäller.

Mottagningstelefonen gällande vuxna är öppen vardagar 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Mottagningstelefonen gällande barn är öppen vardagar 08.00-16.00. Vid akuta ärenden övrig tid kontakta socialjouren via telefonnummer 112.

Vid livshotande situationer ring 112!


Sidan senast uppdaterad: 2019-03-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/07 12:03:43