På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rakennuslupa ja kiinteistöasiat

Monet rakennustoimenpiteet vaativat joko yhden tai useamman luvan kunnan ympäristö- ja rakennusyksiköltä.

Uusi kaava- ja rakennuslaki voimaan 2. toukokuuta 2011.

Hakemuksen tai ilmoituksen voit tehdä palvelun e-tjänst för bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kautta tai asiaan tarkoitetulla lomakkeella.

Huomioithan, että tarvitset myös luvan rakennustoimien aloittamiseksi ympäristö- ja rakennusviranomaisilta. Lupa on haettava silloinkin, kun rakennuslupa on myönnetty. Kun rakennustoimet ovat saatu päätökseen, tulee kyseinen tila tarkastaa ennen sen käyttöönottoa.

Rakennuslupa

Kun haluat rakentaa, siirtää, laajentaa tai muokata olemassa olevaa rakennusta, tulee sinun useimmiten hakea rakennuslupaa ympäristö- ja rakennusviranomaisilta.

Viranomaiset joko hyväksyvät tai epäävät rakennuslupahakemuksesi, perustuen maankäyttöön, rakennuksen ja asutuksen sijaintiin, tontin luonteeseen sekä rakennuksen ulkoisiin ja sisäisiin ominaisuuksiin (toimivuus ja saavutettavuus).

Vaikka rakennuslupaa ei tarvittaisi, on rakennusilmoitus useimmiten välttämätön. Jos olet epävarma siitä, minkä luvan tarvitset, ota yhteyttä kunnan ympäristö- ja rakennusviranomaisiin. Lisää tietoa rakennusluvasta löydät täältä.

Purkulupa

Purkulupa tarvitaan asemakaavan alueella tapahtuvaan kokonaisen tai osittaisen rakennuksen purkuun. Myös muilla kaava-alueilla purkulupa voi olla tarpeellinen.

Jos purkulupaa ei tarvita, on purkuilmoitus yleensä edellytys purkamisen aloittamiselle.

Maisematyölupa (Marklov)

Maisematyölupa vaaditaan asemakaava-alueella, jossa tontin tai yleisen alueen korkeutta on tarkoitus muuttaa huomattavasti. Maisematyöluvan hankkiminen voi olla ajankohtainen myös muilla kaava-alueilla.

Vaikka toimeenpiteet eivät vaatisi maisematyölupaa, on maisematyöilmoitus yleensä tarpeellinen.

Ilmoitus

Vaikka monet rakennustoimenpiteet eivät vaadi rakennus-, purku- tai maisematyölupaa, on vastaava ilmoitus sekä toimenpiteiden aloittamista edeltävä ilmoitus tarpeellinen. Viranomaiset ottavat kantaa mikäli toimenpiteet vaativat teknistä neuvonpitoa työstä vastaavan kanssa ennen rakennustoimenpiteiden sallimista.

Ennakkopäätös

Ennakkopäätös mahdollistaa jo suunnittelu- ja rakennustöiden alkuvaiheessa yksinkertaisten selvitysten teon. ”Voiko tälle tontille rakentaa omakotitalon?”, on esimerkki sellaisesta kysymyksestä, johon ympäristö- ja rakennusviranomaiset voivat ottaa ennakkopäätöksessä kantaa. Päätöksen teko vaatii määrätyt, mutta rajalliset asiakirjat.

Rantasuoja

Rantasuoja Ludvikan kunnan alueella on yleisesti voimassa 100 metrin säteellä kaikista vesistöistä, jotka ovat merkitty topografisessa kartassa sinisellä. Rantasuoja koskee järvien lisäksi jokia ja virtoja. Rantasuojan tarkoituksena on suojella ihmisten oikeutta liikkua vapaasti luonnossa, sekä suojata kasvien ja eläinten tärkeitä biotooppeja, eli elinympäristöjä.

Rakennustoimenpiteet rantasuojatulla alueella vaativat poikkeusluvan.

Talon rakennus

Talon rakennukseen liittyy paljon työtä ja mahdollisesti odottamattomia kustannuksia. Voidaksesi aloittaa suunnittelu- ja rakennustyöt, on sinun ensin tarkistettava mikäli tarvitset rakennuslupaa, rantasuojan poikkeuslupaa, purkulupaa tai kenties pilkkoa tonttia. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet vievät aikaa ja ovat maksullisia, joten olethan liikkeellä hyvissä ajoin!

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 02:41:12