På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rakennuslupa

Lähestulkoon kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa.

Rakennuslupa on päätös, joka toteaa suunnittelemiesi rakennustoimenpiteiden olevan kaava- ja rakennuslain mukaisia. Lupa toimii myös apuna rakennuttajalle, joka on vastuussa siitä että rakennustyö toteutetaan kaava- ja rakennuslain (PBL) mukaisesti.

Rakennuttaja tarvitsee rakennustarkastajan apua moneen otteeseen rakennusvaiheen aikana. Rakennustarkastajan tehtävänä on varmistaa, että rakennustoimenpiteet noudattavat voimassaolevia lakeja. Rakennustarkastajan on oltava koulutettu kyseiseen tehtävään. Hänen tehtävänään on tehdä ehdotuksia olemassaolevaan tarkistussuunnitelmaan sekä varmistaa, että määräyksiä noudatetaan. Tarkastajan tulee myös olla läsna teknisissä neuvonpidoissa sekä työpaikkavierailuilla, dokumentoida katsastusvierailuidensa yhteydessä, sekä antaa lausunto sekä sinulle että ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ennen lopullisen päätöksen tekoa.

Rakennuslupa on kiinteistökohtainen, eikä rakennusluvan hakijan tarvitse siten olla tontin tai kiinteistön omistaja. Luvan hakijan ei myöskään itse tarvitse osallistua rakennustoimiin, sillä rakennuslupa ei ole henkilökohtainen.

Rakennuslupa on voimassa kaksi vuotta sen myöntämisestä. Mikäli rakennustoimenpiteet aloitetaan kahden vuoden sisään luvan myöntämisetä, on luvan haltijalla oikeus rakentaa viisi vuotta luvan myöntämisestä.

Huomioithan, että rakennusluvasta huolimatta et saa aloittaa rakennustoimenpiteitä ennen kuin olet saanut myöntävän päätöksen itse rakennustoimien aloittamiselle. Saadaksesi aloitusluvan, on sinun järjestettävä tekninen neuvonpito kunnan kanssa. Rakennustoimenpiteiden aloitus ilman varsinaista aloituslupaa johtaa sakkoihin.

Myös rakennuksen käyttöönotto ennen kuin ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt käyttöönottoluvan on kielletty sakon uhalla. 

 

Rakennuslupaprosessi

Hakulomake

Hakulomakkeen löydät kotisivultamme, ja se on myös saatavilla Folkets Husilla. Voit anoa rakennuslupaa myös digitaalisesti e-palvelumme kautta. Täyttämällä kaikki tarvittavat tiedot nopeutat hakemuksen käsittelyä. Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu.

Piirustukset

Piirtustuksien tulee olla ammattimaisesti tehtyjä. Kaavapiirustusten, julkisivujen ja rakennuksen eri osien tulee olla todellisessa suhteessa toisiinsa.

Tonttikartta

Kartalta tulee käydä ilmi anotun rakennustoimenpiteen mitat sekä etäisyys tontin rajoille. Uudisrakennuksen yhteydessä tulee hakemuksen mukaan liittää uudisrakennuskartta, kun taas yksinkertaisempi kartta riittää hyvin pienempiä toimenpiteitä varten. Karttoja voi tilata maksua vastaan suunnitteluyksiköltä.

Rakennustarkastaja

Suuremmat toimenpiteet vaativat sertifioidun rakennustarkastajan. Yksinkertaisemmissa rakennustoimissa rakennusvastaava voi toimia itse rakennustarkastajana.

Tarkistussuunnitelma

Rakennustarkastaja tekee tarkastussuunnitelman yhdessä rakennusvastaavan kanssa. Yksinkertaisemmissa rakennustoimissa rakennusvastaava tekee vastaavanlaisen suunnitelman itse. Lomake on nimeltään Förslag till kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig länk till annan webbplats ja löydät sen "Blanketter och tjänster"- osiosta.

Tekninen kuvailu

Sisältää yksityiskohtaisen piirustukset tai kirjallisen kuvailun siitä, miltä rakennus tulee näyttämään.

Energiankulutusarvio

Energiankulutusarvio on laskelma, jonka tehtävänä on todistaa, että rakennus täyttää Boverketin asettamat energiakriteerit. Arvio on pakollinen uudisrakennuksille sekä suurien korjausrakennusten yhteydessä. 

Ota huomioon

Pienempien rakennustoimien yhteydessä aloituslupa myönnetään jo rakennusluvan yhteydessä. Jättämällä kaikki tarvittavat asiakirjat yhtä aikaa hakemuksesi yhteydessä, lyhennät käsittelyaikaa huomattavasti.

Huom!

Voidaksesi aloittaa rakennustoimet, tulee sinulla olla ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämä aloituslupa . Tämä koskee myös rakennusluvan saaneita kohteita. Kun rakennustoimet on saatu päätökseen, tulee valmistumispäätös olla myönnetty ennen kuin kyseinen tila voidaan ottaa käyttöön. 

Rakennusluvan vaativat toimenpiteet

Rakennuslupa vaaditaan yleisesti uusille rakennuksille, lisärakennuksille sekä muille huomattaville rakennusten muutostöille.

Lisärakennukseksi lasketaan kaikki rakennustoimet, jotka lisäävät rakennuksen tilavuutta, esim. olemassaolevan terassin lasitus.

Huomattavat rakennusten muutostyöt voivat käsittää seuraavia toimenpiteitä: 

 • Rakennuksen alkuperäisen käyttötarkoituksen muuttaminen, esim. asunnon muuttaminen liiketilaksi
 • Kiinteän sisustuksen muuttaminen, esim. lisäasunnon tai liiketilan rakentaminen.
 • Rakennuksen ulkonäön muuttaminen, esim. seinien maalaaminen toisella värillä, julkisivu- tai kattomateriaalin vaihto tai talon ulkonäön muuttaminen muulla merkittävällä tavalla. Tämä sääntö on voimassa ainoastaan seutukaavan alueella.

Ota myös huomioon, että rakennuslupaa voi tarvita muunkin rakentamisen yhteydessä. Kuten;

 • Urheilukentät, pienvenesatamat, ulkoilmauimala, golfkenttä sekä osa tuulivoimaloista.
 • Tavarapihoja, jotka ovat tarkoitettu pysyväksi säilytystilaksi esim. autoille, veneille, rakennustarvikkeille tai konteille.
 • Kiinteät, ympäristövaaralliset tai paloarat säiliöt
 • Radio- tai telemastot (ei tosin kotitalouksien parabol-antennit).
 • Muurit ja korkeat aidat
 • Valot/lamput ja kyltit tietyillä alueilla.

Erityisiä helpotuksia yksi- ja kaksikerroksisille taloille

Omakoti- ja paritaloille on olemassa helpotuksia yleisestä rakennuslupavelvoitteesta. Talon omistaja voi esimerkiksi rakentaa aidan tai muurin rajatakseen suojatun piha-alueen, alle 15 neliömetrin kokoisen terassikaton, tai maks. 15 neliömetrin suuruisen lisärakennuksen asuinrakennuksen välittömään yhteyteen ilman erillistä rakennuslupaa. Näiden tulee olla 4,5 metrin etäisyydellä naapurin tontista (jos naapuri ei ole antanut erillistä lupaa). Nämä helpotukset eivät ole voimassa rantasuojatuilla alueilla.

Erityisiä sääntöjä taajaman ulkopuolella sijaitseville alueille

On olemassa suuria alueita, jotka sijaitsevat sekä asema- että seutukaavan ulkopuolella. Näillä alueilla kiinteistönomistaja voi rakentaa tontillensa joitakin lisärakennuksia ja muuttaa talon ulkonäköä ilman rakennuslupaa. Muutoksien tulee tosin olla 4,5 metrin etäisyydellä tontin rajasta (poikkeuksena naapurin luvalla). Voit yhä hakea erillislupaa rakennustoimillesi mikäli naapurisi ei hyväksy niiden sijaintia.

Ludvikan kunnassa sinulla on oikeus rakentaa yhteensä 50 % lisätilaa rakennukseesi, mikäli se sijaitsee seutukaavan ulkopuolella. Voit myös rakentaa enintään 50 neliömetriä lisärakennuksia hakematta niille rakennuslupaa. Nämä lisärakennukset eivät tosin koskaan saa dominoida alkuperäistä rakennusta.

Asiakirjat

Täydellinen rakennuslupahakemus sisältää yleisen hakulomakkeen lisäksi piirustukset sekä teknisen kuvauksen. Hakulomakkeen voi printata kotisivultamme, mutta voit myös noutaa sen kuntamme ympäristö- ja rakennusyksiköstä.

Piirustusten tulee olla oikeassa mittakaavassa, puhtaalla valkoisella paperilla (linjoitettu tai ruutupaperi ei sovi käyttöön). Kaikki rakennustoimet tulee merkitä selkeästi, mittatietoineen. Etäisyys tontin rajasta tulee käydä ilmi piirustuksista.

Mikäli hakemus on puutteellinen, voi lautakunta pyytää hakijaa täydentämään sitä tietyn määräajan sisällä. Jos hakija ei pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan, voi lautakunta päättää hylätä hakemuksen tai käsitellä sen sellaisenaan.

Hakijalle ilmoitetaan kun hakemus todetaan täydelliseksi ja sen käsittely voidaan aloittaa.

Hakemuksen käsittely ja sen kesto

Rakennusluvan käsittely ei tule ylittää 10 viikkoa siitä kun hakemuksen on todettu olevan täydellinen, ja ilmoitus sen käsittelyn aloittamisesta on lähetetty hakijalle. Hakemuksen käsittely voi pitkittyä erinäisistä syistä. Hakija saa siitä siinä tapauksessa tiedon ennen kuin 10 viikkoa on kulunut umpeen.

Tärkeitä rakennusluvan hakuprosessin vaiheita:

 • Hakemus jätetään, rekisteröidään ja osoitetaan se käsittelijälle.
 • Lupahakemuksen käsittelijä pyytää täydentäviä asiakirjoja jos hakemus ei ole täydellinen.
 • Hakemuksen käsittelijä ilmoittaa hakijalle kun hakemus on täydellinen ja sen käsittely voidaan aloittaa.
 • Jos luvan hakija on joku muu kuin tontin omistaja, tulee tontin omistajalle selvittää hakemuksen sisältö.
 • Rakennustoimen sijainti, ulkonäkö, tarkoituksenmukaisuus sekä saavutettavuus arvioidaan ja harkitaan.
 • Mikäli rakennustoimi vaikuttaa asemakaavaan tai asemakaavan ulkopuoliseen alueeseen, tulee lautakunnan antaa eri asianomaisille mahdollisuus ottaa kantaa haettuun muutokseen.
 • Päätös annetaan viimeistään 10 viikkoa siitä hetkestä, kun hakemuksen on todettu olevan täydellinen ja sen käsittely on siten voitu aloittaa.
 • Päätös lähetetään hakijalle ja muille asianomaisille.
 • Päätös julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar:issa
 • Päätös astuu voimaan.

Tämän jälkeen sinut kutsutaan tekniseen neuvonpitoon ennen kuin voit saada aloitusluvan rakennustöille. Rakennusvaiheen aikana ympäristö- ja rakennuslautakunta vierailee rakennustyömaalla ainakin kerran, lukuunottamatta aivan pienimpiä rakennelmia.

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 13:14:14