På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kuolinpesäilmoitus ja perunkirjoitus

Ihmisen menehdyttyä on tehtävä joko perunkirjoitus tai kuolinpesäilmoitus.

Jos vainajalla on omaisuutta esimerkiksi kiinteistön tai tontin muodossa, on perunkirjoitus pakollinen. Perunkirjoituksen voi tehdä esimerkiksi hautaustoimisto tai vainajan jälkeläiset. Jos vainajat omaisuus riittää vain hautaukseen ja muihin kuolintapauksen aiheuttamiin kuluihin, on kuolinpesäilmoitus veroviranomaiselle riittävä. Kuolinpesäilmoitus on yksinkertaistettu versio perunkirjoituksesta.

Ota yhteys kunnan yksilö- ja perhehoivan vastaanotto- ja aikuisyksikköön (individ- och familjeomsorgens mottagnings- och vuxenenhet) jos haluat tehdä kuolinpesäilmoituksen.

Hautauskustannukset

Kuolinpesän varat on ensisijaisesti käytettävä hautauskustannuksiin. Hautauskustannukset menevät siten muiden kustannusten, kuten esim. maksamattoman vuokran, sähkön, tai loppusiivouksen edelle. Tukeen oikeutus perustuu kuolinpesän, ei sen perillisten, taloudelliseen tilaan. Sosiaalipalvelun päätökseen voi tosin vaikuttaa se, mikäli vainaja juuri ennen kuolemaansa on lahjoittanut tai myynyt omaisuuttaan perillisille. Sosiaalipalvelu voi myös tarkistaa kuolinpesän eri omaisuuksien arvon. Myös mahdolliset vakuutuskorvaukset saattavat olla kuolinpesän omaisuutta.

Jos vainajalla on ollut suoraveloitussopimuksia, tulee nämä lakkauttaa välittömästi.

Mikäli kuolinpesällä ei ole varallisuutta

Jos kuolinpesällä on hyvin vähän tai ei lainkaan varallisuutta tulee sosiaali-lautakunnan myöntää taloudellista tukea arvokkaan hautauksen mahdollis-tamiseksi. Vainajan tai hänen läheisten toivomuksia hautaustoimituksen muodoista tulee kunnioittaa mikäli niiden kustannukset ovat kohtuulliset. Arvokas hautaus ei välttämättä tarkoita kalleinta vaihtoehtoa, mutta ei myöskään aina sitä halvinta. Sosiaalilautakunnalla on säädöksiä siitä, kuinka paljon hautaustoimitus voi maksaa.

Hautauskustannuksiin tarkoitetun taloudellisen tuen tulee vastata hautauksen kustannuksia Ruotsissa eikä yleensä ylittää puolta hintaperusmäärää (prisbasbelopp). Itse hautauskustannusten lisäksi tulee tuen kattaa myös hautakiven ja sen kaiverruksen sekä kuljetuksen hautapaikalle Ruotsissa. Ulkomaille kuljetukset tai hautauskulut ulkomailla eivät kuulu tuen piiriin.

Kuolinpesäilmoitus

Sosiaalilautakunta tekee kuolinpesäilmoituksen, joka voi korvata perunkirjoituksen. Pääsääntönä on, että perunkirjoitus on tehtävä vainajan kuoleman jälkeen. Jos kuitenkin käy ilmi että varallisuus ja vakuutukset eivät riitä kattamaan vainajan hautauskustannuksia, voi kuolinpesäilmoitus korvata perunkirjoituksen. Kuolinpesäilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä kuolemantapauksesta.

Mitä vaaditaan kuolinpesäilmoituksen tekoon?

  • Ehdoton edellytys on se, että kuolinpesän varallisuus riittää vai hautaustoimitukseen
  • Vainajan tulee olla ollut kirjoilla kunnassa
  • Omaisuuteen ei tule koskea ennen kuin sosiaalipalvelu on päättänyt kuolinpesäilmoituksen teon aiheellisuuden
  • Kuolinpesän varallisuuden on ensi kädessä katettava hautaustoimituksesta aiheutuneet kustannukset. Jos omaisuus ei riitä jäljelle jääneisiin laskuihin ja velkoihin, on ne mahdollista mitätöidä.

Kuolinpesäilmoitusta ei voida tehdä, jos;

  • Vainajalta on jäänyt kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeus
  • Joku kuolinpesän osakkaista vaatii perunkirjoitusta
  • Kuolinpesän varallisuus on korkeampi kuin laskettu perunkirjoituskulu
  • Omaisuuden arviointi on hankalaa tai vainajan omaisuus vaatii lähempää tarkastelua. Jos vainaja on jättänyt testamentin tai avioehdon voi tämä olla syynä perunkirjoituksen tekoon

 

Hautauslain 5 luku 2 §

Jos vainajalla ei ole ketään, joka järjestäisi hautaustoimituksen, siirtyy hautausvastuu vainajan viimeisimmälle kotikunnalle, tai mikäli vainaja ei ole ollut kirjoilla Ruotsissa, siirtyy hautausvastuu sille kunnalle, missä vainaja on menehtynyt. Kunta on oikeutettu kattamaan hautauksesta aiheutuneet kustannukset kuolinpesän varallisuudella.

Lisätietoa

Jos tahdot hakea taloudellista tukea hautaustoimitukseen tai tehdä kuolinpesäilmoituksen, voit kääntyä Ludvikan kunnan sosiaalipalveluun ja pyytää puhua aikuisyksikön käsittelijän kanssa, jonka työtehtäviin kuuluuvat kuolinpesä-ilmoitukset sekä hautaustoimituksiin osoitetun taloudellisen tuen hallinnointi.

Kunnan vaihde: 0240-860 00Sidan senast uppdaterad: 2017-02-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:09:22