På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Klipp häcken!

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad
tomtägare kan göra för att förbättra den.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör du se till att dina växter
inte är högre än 80 cm från gatan inom
markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och
cykelväg eller gata bör du se till att
dina växter inte är högre än 80 cm i en
sikttriangel som sträcker sig minst
10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde.


Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gångbana
bör du se till att det finns fri höjd för
trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana, minst 2,5 m
 • över cykelväg: minst 3,2 m
 • över körbana: minst 4,6 m

Några rekommendationer:

Träd och buskar växer!

För att bibehålla god sikt är det viktigt
att redan vid planteringstillfället
föreställa sig trädens och buskarnas
utveckling några år framåt så att man
placerar dem tillräckligt långt från
vägen.


Växterna brer ut sig olika mycket beroende
på vilken art man väljer, vilken
klimatzon man befinner sig i, jordens
beskaffenhet och skötseln.
I plantskolor finns kunskap om växter.
Där kan man få tips om arter som passar
trädgården klimat- och funktionsmässigt,
liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras
minst 2 meter innanför tomtgräns.
Häck- och buskplantor bör placeras
minst 60 cm innanför tomtgräns.

Lämpliga häckväxter:

 

Friväxande låg häck:

 • liten svart aronia
 • björkspirea
 • hybridspirea
 • mahonia
 • ölandstok

 Klippt häck:

 • avenbok
 • bok
 • hagtorn
 • häckkaragan
 • idegran
 • liguster
 • måbär
 • naverlönn
 • oxbär
 • spirea
 • syrén

Häckplantor planteras normalt 3 st per löpmeter. I samband med vårplantering
beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till
påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den skall ge
tillräckligt med nya skott nedtill.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:02:21