På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Projekt Kajvägsbron i Ludvika

Gamla Kajvägsbron i Ludvika fotograferad år 2016.

Gamla Kajvägsbron i Ludvika fotograferad år 2016.

Nya Kajvägsbron fotograferad 13 september 2018.

Nya Kajvägsbron fotograferad 13 september 2018.

Projekt Kajvägsbron är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Ludvika kommun. Projektets syfte är att säkra tillgången till Väsmanstrand för gående, cyklister och bilister.

År 2012 gjordes en besiktning av Kajvägsbron där det framgick att bron endast kunde användas för upplåten fyra tons totalvikt i ytterligare 4-5 år. Ludvika kommun beslutade därför om att riva den befintliga bron och anlägga en ny. Den nya bron är bredare än den förra (blir nu två körfält), är reglerad för BK 2-trafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och har en separat gång- och cykebana.

Projektet finansieras av Ludvika kommun med en budget på cirka 20 miljoner kronor. Projektledare är Trafikverket och utförare av byggnationen är Skanska.

Vad händer framöver?

Byggstart var det i januari 2017 och planerad öppning av den nya bron var under hösten 2017. Ett ras som inträffade 13 juli 2017 gjorde att en omplanering behövde ske.

Vårvintern 2018 återupptogs arbetet och under sommaren färdigställdes broplattan. Arbetet har flutit på bra, under tidig höst färdigställs ramper, slänter, beläggning med mera och invigning av nya Kajvägsbron är planerad till torsdag 11 oktober.

Mer fakta om nya bron

  • En ny trappa finns anlagd från bron ner mot Roths äng, för snabbare anslutning.
  • I en av slänterna mot järnvägen har det anlagts sandsträngar (ses intill stenar som placerats där) samt ängsmark för att värna insektslivet – inte minst fjärilar som den rödlistade silvergråvecklaren.
  • Gång- och cykelvägen på den sida som vetter mot Väsman har dragits om och försetts med belysning.

Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu går det bra att besöka www.trafikverket.se/kajbronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 26/03 23:26:22