På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Resor, kommunikationer

Goda förbindelser lokalt och regionalt gör det enkelt att bo och arbeta i kommunen och att besöka oss.  Med bra gång- och cykelvägar, en utbyggd kollektivtrafik och samordnade resor inom skola, färdtjänst och omsorg minskar miljöbelastningen och ökar tillgängligheten till utbildning, arbete och service.

I kommunen finns lokala och regionala busslinjer, tågtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och andra trafikformer. Dalatrafik samordnar kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i hela länet.
 
Särskild kollektivtrafik är samhällsbetalda resor som inte är öppna för alla utan kräver någon form av tillstånd. Hit räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, vissa sjukresor samt skol- och särskoleresor

Gång och cykel

Parkering

Dalatrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - tidtabeller och information om kollektivtrafiken i länet

Flextrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - i Ludvika kommun.

Färdtjänst - för dig med funktionsnedsättning.

Sjukresalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - för besök vid landstingets vårdenheter och vissa privata vårdgivare

Skolresor - du som har långt till skolan kan vara berättigad till skolresor

  • grundskola
  • VBUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Västerbergslagens Utbildningscentrums hemsida (gymnasium)

Relaterad information

Resplus, Resrobot, Stationsinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - sök resor i hela Sverige med alla typer av kollektiva och privata färdmedel.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Kontaktpersoner:

Allmänna kollektivtrafiken, resenärsfrågor
Anna Karlsson
0240-861 40

Skolresor
Camilla Arreteg
0240-861 14

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:32:12