På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Resvaneundersökning 2014

Vilka resvanor har invånarna i Ludvika och Smedjebacken, och hur ser man på sitt resande i framtiden? Vad kan samhället – och vi själva - göra för att påverka utvecklingen mot ett mer hållbart resande? Detta tas upp i den resvaneundersökning som togs fram under 2014 och i den medföljande rapporten Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken.

Våren 2014 skickades en enkät ut till 6000 personer med frågor om hur man reser och varför man väljer att resa på det ena eller andra sättet. Resultatet presenteras i två rapporter, se nedan under Relaterad information.

Av samtliga resor som görs av de boende i de två kommunerna sker 71 procent med bil, 10 procent till fots, 8 procent med cykel, 6 procent med buss och 3 procent med tåg. Även för resor som är kortare än 1 kilometer tar mer än en tredjedel bilen. På vardagar är resorna lite fler och kortare än under helgerna. Kollektivtrafikens marknadsandelar är 15 procent i Ludvika och 7 procent i Smedjebacken.

Mer än 9 av 10 har tillgång till bil i hushållet, och nästan hälften har mer än en bil. En fjärdedel av dem som svarade på enkäten uppgav att de använder bilen till de flesta av sina resor idag, men att de funderar på att minska sin bilanvändning. Allt detta och mycket mer går att utläsa ur rapporterna.

Kunskapen från resevaneundersökningen används i det fortsatta arbetet med att göra Ludvika kommun ännu mer attraktivt för hållbara resor.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:17:44