På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Trädfällning

Här finns information om hur du ska gå till väga om du har önskemål om nedtagning eller beskärning av träd eller buskar på Ludvika kommuns mark.

Vi får ofta ansökningar från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunal mark. För att vi ska kunna hantera förfrågningarna och göra en enhetlig bedömning, ber vi dig lämna in en skriftlig ansökan.

Ansökan kommer att behandlas av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde gata och park eller verksamhetsområde planering.

En bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • trädens betydelse för området som helhet
  • trädens ekologiska, estetiska, hygieniska, tekniska och ekonomiska värden
  • trädens kondition, utvecklingsmöjlighet och tillväxt
  • om träden utgör olägenhet av väsentlig betydelse

Med olägenhet av väsentlig betydelse menas inte att löv från kommunala träd blåser in på tomten.

Önskemålet ska vara Ludvika kommun tillhanda senast den 31 augusti för att kunna behandlas och åtgärdas om möjligt under påföljande vinter.

Ansökan skickas till:

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
771 82 Ludvika

Eller via epost till: samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketten Ansökan om beskärning eller fällning av träd måste användas.

Beslut fattas och meddelas under höst/vinter. (oktober-mars)

Misstänker du att ett träd är direkt farligt, ring Leif Stjerna på kontorstid 0240-56 55 73.  Akuta ärende utanför kontorstid ring 0240-864 96.

OBS! Ingen beskärning eller trädfällning får ske på kommunal mark utan godkännande från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/08 06:23:02