På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Upplåtelse allmän

Vill du nyttja allmän platsmark måste du ha tillstånd.

Vad är allmän plats

Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Vill du använda allmän plats

Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för någon verksamhet ansöker du om upplåtelse av allmän plats. 

Ansökan skickas till polismyndigheten i Ludvika. Polismyndigheten lämnar sedan ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Tillstyrks ansökan har polisen möjlighet att bevilja eller avslå ansökan. Avstyrks ansökan måste polisen avslå ansökan. För upplåtelse tar polisen en fast avgift och kommunen tar en avgift som styrs av tid och yta.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01

Kontakta oss
Samhällsbyggnadsförvaltningen
0240-860 00

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 08:52:57