På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Uteserveringar/trottoarpratare

Allt fler serveringar och restauranger önskar att använda trottoarer och torg för uteserveringar. Detta är något som kommunens invånare och turister uppskattar samt att det skapar ett trevligt inslag i stadsbilden.

Bild på fika

Uteserveringar bidrar till att hålla staden levande även när affärer har stängt. Kommunen ställer sig naturligtvis positiv till denna utveckling, men anser att det är viktigt att detta sker med hänsyn till alla inblandande parters bästa.

Viktigt är därför att skapa en miljö som upplevs som trevlig, inbjudande och tillgänglig för alla. Att skapa en sådan miljö innebär vissa förutsättningar i frågan om utformning av uteserveringen, där möbler, färger och tillgänglighet spelar en stor roll.

Alla uteserveringar som placeras på allmän platsmark kräver tillstånd av
polisen. Tillstånd krävs även för alkoholförsäljning och eventuell hantering av livsmedel i samband med uteserveringen. Ludvika kommun har därför tagit fram skriften ”Utformning av uteserveringar i Ludvika kommun”PDF som är en
beskrivning på hur uteserveringar ska utformas för att tillgodose olika krav och önskemål från alla inblandade.

Dessa råd och riktlinjer finns för att hjälpa dig som restaurangägare att forma din uteservering så att den passar bra in i den omgivande stadsmiljön, samtidigt som den uppfyller kraven för servering, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Det handlar även om:

  • att de olika serveringarna ska få lika förutsättningar att utvecklas.
  • att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga utan problem ska kunna utnyttja uteserveringarna.
  • att räddningstjänsten kommer fram.

Ansökan om uteservering sker hos polisen som sedan skickar ärendet på remiss till GataParkenheten som då samråder med Miljö- och byggenheten. Detta görs för att sökande ska få ett gemensamt svar på sin ansökan. Vissa avgifter är knutna till de olika tillstånden.

Trottoarpratare

Vill du ställa ut en trottoarpratare vid husväggen måste du ha tillstånd från polisen även till den.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:02:12