På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Bidrag för att stimulera barn och unga till aktiviteter


Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom Socialstyrelsen fått medel för att stimulera barn och unga (6-15 år) till att kunna vara med på aktiviteter under sommarlovet

Föreningar och ideella organisationer som uppfyller Ludvika kommuns generella bidragsregler med verksamhet i Ludvika kommun har möjlighet att söka bidrag.


Sommarlovet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 150 000 kronor att fördela till ansökningar från ideella organisationer.

Syftet med bidraget

Att stimulera både flickors och pojkars deltagenade och personlig utveckling, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Avgiftsfria aktiviteter
Det är mycket viktigt att alla aktiviteter som de ideella organisationerna genomför är avgiftsfria för barn och unga mellan 6-15 år.

Vad kan ni söka för
Några exempel på kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter som ni kan söka bidrag för:

 • "prova på"
 • workshops
 • sommarläger
 • utflykter
 • upplevelser
 • event


Kostnader som bidraget kan användas till
Några exempel på kostnader ni kan använda bidraget till:

 • fika
 • marknadsföring
 • material
 • lokalkostnader (ej för egna lokaler)
 • transporter
 • gage/arvode (ej lön till egna ledare)

Dokumentation och redovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att redovisa all verksamhet till Socialstyrelsen. Det är viktigt att de ideella organisationer som beviljas bidrag dokumenterar det som är genomfört. Det kan exempelvis vara inbjudningar, affischer, program, antal deltagare, även fördelning mellan pojkar och flickor.

Viktigt att ni anger möjligheten att genomföra aktiviteterna om ni har en kostnadsbudget som är större än ovanstående belopp

Maxbelopp i bidragsansökan

Sommarlovet: max 10 000 kronor per ansökan

Sista ansökningsdag 26 maj.

Därefter handläggs alla inkomna ansökningar vid samma tillfälle

Kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidragPDF

Vi accepterar att Ludvika kommun hanterar dessa uppgifter i enlighet med PUL och Dataskyddsförordningen (GDPR) * (obligatorisk)
Vi accepterar att Ludvika kommun hanterar dessa uppgifter i enlighet med PUL och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här beskriver ni erat projekt

Redogör för kostnader och intäkter. Specificera

Kommer ni att kunna genomföa aktiviteten om ni inte erhåller fullt ansökt bidrag? * (obligatorisk)
Kommer ni att kunna genomföa aktiviteten om ni inte erhåller fullt ansökt bidrag?


Sidan senast uppdaterad: 2019-04-30

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/05 21:21:46