På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Bidragsansökan - Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionshinder

Ansökan ska ha inkommit till vård-och omsorgsförvaltningen senast den 15 september för bidrag gällande nästkommande år.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan behandlas inte.

Önskar du skicka in ansökan manuellt eller läsa riktlinjerna för föreningsbidrag finner du det för utskrift nedan.


Ansökan avser * (obligatorisk)
Multiple selection


Vi ansöker om * (obligatorisk)
Multiple selectionHar föreningen/organisationen sökt bidrag från annan förvaltning i Ludvika kommun? * (obligatorisk)
Multiple selectionTill ansökan om verksamhetsstöd och lokalstöd ska nedanstående bifogas.
Handlingarna ligger till grund för vård- och omsorgsnämndens fördelning av bidrag.

Avser ansökan lokalstöd ska dessa frågor besvaras
Informationen ligger till grund för vård- och omsorgsnämndens fördelning av bidrag.Har fastighetsägaren fått ekonomiskt stöd från annan?
Multiple selectionSamverkan om lokal med annan/andra föreningar
Multiple selectionAvser ansökan samorganisation ska även detta bifogas
Handlingarna ligger till grund för vård- och omsorgsnämndens fördelning av bidrag.Relaterad information

Relaterade länkar

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-21

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsverksamhet
0240-860 00

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 22/02 05:47:11