På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Projektbidrag för integrationsarbete

Ludvika kommun får statsbidrag enligt förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar som utgår till personer som fått uppehållstillstånd i Sverige enligt utlänningslagen och är folkbokförda i Ludvika. 2 % av Integrations- och etableringscenters budget är sökbar för föreningar som genomför olika integrations-främjande projekt

Ansökan ska vara inlämnad senast en månad före startdatum.

Handläggningen sker löpande under året.

Bidrag kan sökas av föreningar som uppfyller kommunens samt kultur- och fritidsförvaltningens regler och riktlinjer för föreningsbidrag.

Bidrag lämnas till avgränsade projekt som inte utgör del av den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel gälla öppet hus, prova-på-dagar, temadagar, starta en ny grupp, ett arrangemang eller liknande. Ansökan ska tydligt ange hur projektet främjar integration och delaktighet.

Bidrag ges inte för att täcka föreningens allmänna kostnader för verksamheten eller uteblivna intäkter. Bidrag till resekostnader kan ges enbart för besök i Ludvika kommun, inte till föreningars externa resor.

Redovisning av hur de beviljade medlen använts och i vilken utsträckning projektets syfte uppnåtts ska ske senast två månader efter avslutat arrangemang/projekt på därför avsedd redovisningsblankett..Sidan senast uppdaterad: 2019-02-28

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:06:29