På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Att starta förening

För att man ska kunna starta en förening måste man vara ett antal personer som vill arbeta för gemensamma intressen.

De personer väljer sedan en tillfällig styrelse (interimstyrelse) som bör ta itu med följande uppgifter:

  • Föreslå ett namn på föreningen.
  • Skriva ett förslag på stadgar (regler) se stadgar.öppnas i nytt fönster
  • Förbereda frågorna som ska tas upp på det första mötet (konstituerande möte).
  • Sammankalla till ett allmänt möte (affischera på stan eller via media) för att föreningen slutgiltligt ska bildas. I kallelsen ska det stå att mötet har som mål att bilda förening samt plats, tid och datum för mötet.
  • För att föreningen eventuellt ska kunna få bidrag måste föreningen vara ansluten till ett riksförbund, därför ska man kontakta tex Riksidrottsförbundet. När man registrerar sig  får man ett registreringsnummer från sitt riksförbund som sedan används vid ansökningar med mera.

Om man startar en förening i Sverige så behöver den inte registreras och godkännas enligt någon lag. Man kan alltså bilda en förening utan tillsyn av någon myndighet. Föreningen måste dock följa de andra lagar och regler som gäller i samhället och dessutom finns en hel del praxis som styr en förenings verksamhet.
Det är vanligt att när man startar en förening ansöker om ett organisationsnummer från den lokala skattemyndigheten. Organisationsnummret är Skattemyndighetens kontrollnummer på föreningar och det kan jämföras med våra personnummer. Ett organisationsnummer ansöker man om på en särskild blankett som kan fås på Skattemyndighetens hemsida. Tillsammans med ansökningsblanketten ska stadgar och kontaktuppgifter på styrelsen lämnas till Skattemyndigheten. Efter att föreningen är registrerad hos Skattemyndigheten och fått ett organisationsnummer kommer föreningen årligen att få en deklarationsblankett från Skattemyndigheten där föreningens inkomster och utgifter ska fyllas i och skickas in.
För att kunna få bidrag från kommunen eller annan myndighet måste föreningen också ha ett post- eller bankgiro dit bidraget kan betalas ut. Kontakta en bank.

Sidan senast uppdaterad: 2012-09-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-863 52
Öppettider:7.30-12.00, 12.45-16.15

Fritidskonsulent
Claes Pettersson 0240 - 863 52

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:02:53