På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Att vara medlem i en förening

Här får du lite tips om hur en förening fungerar. Hur du gör för att bli medlem. Men även vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Att gå med i en förening är ett sätt att engagera sig i något intressant och att du där får många nya vänner. Alla människor har rätt att vara med i en förening, men man bör tänka på att föreningslivet bygger helt på ideellt engagemang. Det betyder att man arbetar i föreningen utan lön och på sin fritid. Därmed är föreningen beroende av sina medlemmar att dom ställer upp och hjälper till. Föreningen lever genom sina medlemmar.

För föreningens ekonomi är medlemsavgiften den viktigaste inkomsten. Föreningen kan få bidrag ifrån sitt riksförbund, ibland kommunen och andra myndigheter och institutioner. Föreningens utgifter går framför allt till lokaler och utrustning som behövs i verksamheten.

Alla föreningar har ledare och tränare som ansvarar för aktiviteterna i föreningen. Dessa ledare och tränare lägger ner mycket tid i föreningen för att göra bra och trevliga aktiviteter för andra medlemmar.
Man brukar säga att en ideell förening ska vara demokratiskt uppbyggd. Det betyder att man som medlem har rätt att vara med och diskutera och bestämma om verksamheten. Detta sker vanligtvis på föreningens obligatoriska årsmöte.

På ett årsmöte redovisar styrelsen i föreningen verksamhet och ekonomi för föregående år. På årsmötet bestäms även vilka som ska sitta i styrelsen för nästa år. Styrelsens uppgift är att sköta föreningens löpande verksamhet och se till att föreningens stadgar följs.

Om du vill vara medlem i någon förening är det bara att ringa upp någon kontaktperson i föreningen för att få mer information. Vilka föreningar som finns i kommunen kan du se i föreningsregistret.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-863 52
Öppettider:7.30-12.00, 12.45-16.15

Fritidskonsulent
Claes Pettersson 0240 - 863 52

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:36:23