På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Revisorernas uppgifter

Revisorer ska finnas i varje förening.
Revisorerna har ansvaret för kontrollen inom föreningen. De är en länk mellan medlemmarna och styrelsen som ser till att allting utförs så som det beslutats.

Revisorernas uppgifter.

  • Se till att styrelsen följer föreningens stadgar.
  • Kontrollera att styrelsen följer medlemsmötenas beslut.
  • Se till att räkenskaperna och bokföringen fungerar. De kontrollerar att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar och att summorna skrivs in rätt i bokföringen. De kontrollerar att de ekonomiska rapporterna är korrekta.
  • Kontrollera att föreningen inte bryter mot samhällets lagar och förordningar.
  • Revisorerna ska lämna in en skriftlig rapport om sin granskning av föreningen till årsmötet. Dessa rapporter kallas revisionsberättelser. Räkenskaperna bör granskas av revisorerna under året oavsett om det finns anledning eller ej.
  • I revisionsberättelsen skriver revisorerna om det finns något att invända mot styrelsens arbete. De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under föregående år eller ej. Detta kallas att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Sidan senast uppdaterad: 2011-03-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-863 52
Öppettider:7.30-12.00, 12.45-16.15

Fritidskonsulent
Claes Pettersson 0240 - 863 52

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:03:55