På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Lotteritillstånd


Här kan du läsa om vad som gäller för att få anordna lotterier och se vem som handlägger lotteritillstånden samt vilka som är kontrollanter.

Ni rekvirerar ansökningsblankett för lotteritillstånd hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsverksamheten
Anki Ullberg, 0240-863 69.

Skicka in ansökningsblanketten till:

Ludvika kommun
Kultur- och fritidsverksamheten
771 82 Ludvika

Detta kostar i dagsläget 300 kr och varar i 3 år.
I ansökan ska det finnas föreningens stadgar, organisationsnummer, protokoll med namn på  lotteriansvarig i föreningen och att föreningen har beslutat om att starta lotteri.

 

Lathund för lotterilagen från 7 juni 2005

15 §, Tillstånd

Tillstånd kan beviljas till ideell förening - med stadgar - med allmännyttig verksamhet - med styrelse - som är öppen för alla
Föreningens huvudsakliga syfte skall vara att bedriva en allmännyttig verksamhet. Verksamheten får ej inriktas enbart på att inbringa intäkter.

16 §, Förutsättningar för tillstånd

Vid försäljning av lotter genom automat ska - en vinstplan vara fastställd - vinsterna skall dras i förväg med hjälp av kontrollant - automaten får inte utbetala någon vinst. Vinsten skall hämtas hos exempelvis "kassörskan".

17 §, Registrering

En registrering gäller i tre år. Föreningen får sälja lotter i en kommun. Undantag från denna regel kan göras om föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i två kommuner.

Lotterierna får inte säljas genom ett serviceföretag från en fast försäljningsplats. Föreningen får högst sälja lotter för 20 x ett basbelopp, insatsbeloppet, under en 3-års period.

En vinst i form av pengar får vara högst ett basbelopp. Vinstvärdet skall vara lägst 35% och högst 50%. Nyhet. Vinstandelen skall anges på lottsedlarna, lottlistorna eller vid försäljningsplatsen.
Varje förening skall i samråd med fritid/kulturenheten utse en lotteriföreståndare.

En förening kan inom sin registrering, sälja flera olika lotterier samtidigt. Föreningen kan även starta ett tillståndslotteri under samma period.

19 §, Lotterier som inte behöver tillstånd

Om föreningen uppfyller kraven enligt 15 §, dvs - har stadgar - är en allmännyttig verksamhet - har en styrelse - är öppen för alla.

Föreningens huvudsakliga syfte skall vara att bedriva en allmännyttig verksamhet. Verksamheten får ej inriktas enbart på att inbringa intäkter.

Vid följande tillfällen får lotter säljas - en tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i, ex tävling, uppvisning, familjedag, cuper, julfest, basarer, loppmarknad, bytesmarknad, syslöjdsauktion - bingospel som föreningen anordnar.

Lottpriset får högst vara 1/6000 av ett basbelopp.

Högsta vinsten får vara 1/6 av ett basbelopp. Alla slag av vinster, även pengar får förekomma.
Vinstvärdet skall vara lägst 35% och högst 50%. Nyhet.
Vinstandelen skall anges på lottsedlarna, lottlistorna eller vid försäljningsplatsen. Föreningen måste meddela, exempel genom anslag, var och när vinsterna skall dras. Detta vid ett efterhandsdraget lotteri.
Föreningen måste även meddela var resultatet av dragningen tillkännages, exempel genom anslag, tidningar.
Vinsterna måste dras offentligt före tillställningen, dagens slut.

Lottlistor får påbörjas fyra veckor innan tillställningen/sammankomsten äger rum.

Både förhand och efterhandsdragna lotterier får förekomma. Krav på att vinnaren måste vara kvar och direkt hämta ut sin vinst får inte ställas.

20 §, Lotterier som inte behöver tillstånd

20 § ställer inga krav på vem som anordnar lotteriet, det vill säga det kan vara föreningar, privatpersoner, företag, skolklasser med flera.

Följande krav finns dock. Lotteriet anordnas i samband med offentlig nöjestillställning. Detta begrepp har tolkats att avse tillståndkrävande tillställningar enligt ordningslagen, det vill säga cirkusföreställningar, tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, utomhusmarknader och mässor. Tillstånd till tillställningen meddelas av den lokala polismyndigheten.

Det är arrangören av nöjestillställningen som har tillstånd att ev sälja lotter. Ska exempelvis en skolklass som inte är arrangör sälja lotter på något av ovanstående uppräknade arrangemang ska de ha tillstånd av arrangören att få sälja lotter.

Lotterna får säljas inom ett avgränsat område.

Vinsterna får bara vara tjänster eller varor, ej presentkort.

Lottpriset får högst vara 1/6000 av ett basbelopp.

Högsta vinsten får vara värd högst 1/60 av ett basbelopp.

Vinsterna delas omedelbart ut.

Vinstvärdet skall vara lägst 35% och högst 50%.

Vinstplan skall finnas uppställd, det vill säga endast förhandsdragna lotterier kan genomföras.
Vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00 vx
Öppettider: 7.30-12.00
12.45-16.15

Handläggare
Anki Ullberg, 0240-863 69

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:26:22